Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Strategie działań twórczych [1401-SDT-3Z-sm-S1] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Strategie działań twórczych [1401-SDT-3Z-sm-S1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 10:45 - 12:15
sala 3
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dominika Łowkajtis
Literatura:

Literatura zalecana (obowiązkowa)

Dobrołowicz, W. (1993). Psychika i bariery, Warszawa: WSziP

Dobrołowicz, W. (1995). Myśleć intuicyjnie, Warszawa:WN-T

Bono de, E. (1998). Myślenie równoległe. Naucz swoje dziecko myśleć, Warszawa: Oficyna Wydawnicza PRIMA

Limont,W. (1994). Synektyka a zdolności twórcze. Eksperymentalne badania stymulowania rozwoju zdolności twórczych z wykorzystaniem aktywności plastycznej, Toruń: Wydawnictwo UMK

Limont, W. (2005).Wykorzystanie myślenia metaforycznego w edukacji ku twórczości (93-123), (W:) A. Tokarz (red.): W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, Kraków: Wydawnictwo UJ

Limont, W., Didkowska, B. (red.). (2008). Edukacja artystyczna a metafora, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Nęcka, E. (2002). Psychologia twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Schulz, R. (1990). Twórczość - społeczne aspekty zjawiska, Warszawa: PWN

Simonton, D.K. (2010). Geniusz, Warszawa: Wydawnictwo APS

Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości, Gdańsk: GWP

Szmidt, K.J. (2009). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice: Wydawnictwo HELION

Zakres tematów:

• Pojęcie i definicje twórczości (psychologiczne, socjologiczne, edukacyjne)

• Teorie twórczości

• Rozwój twórczości w cyklu życia

• Stymulatory i inhibitory twórczości

• Myślenie metaforyczne w twórczości, synestezja jako podstawowy mechanizm myślenia metaforycznego

• Poznawcze, twórcze i artystyczne funkcje metafory

• Wyobraźnia – rodzaje wyobraźni, charakterystyka wyobraźni twórczej, wyobraźnia w sztukach wizualnych

• Język wizualny, znak, metafora i symbol

• Synektyka, jej mechanizmy. Wykorzystanie myślenia metaforycznego w twórczości artystycznej. Związek z podświadomością (surrealizm).

• Wizualne myślenie metaforyczne w sztuce, projektowaniu i w edukacji ku twórczości

• Transformacja wizualnych wyobrażeń jako podstawowy mechanizm w procesie twórczym

• Metafory polimodalne w sztuce, reklamie, w projektowaniu graficznym

Tematy realizacji plastycznych:

• Analogia personalna

• Synestezja w czterech odsłonach

• Transformacje

• Porozumiewanie się za pomocą znaków

• Metafora wizualna – wersja klasyczna

• Metafora wizualna w reklamie

• Recombining – ponowne przetworzenie

• Co by było, gdyby...?

Metody dydaktyczne:

• Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

• Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka)

• Metody dydaktyczne poszukujące (metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda obserwacji, metoda projektu,) metody aktywizujące, metody heurystyczne

Podczas zajęć studenci korzystają z materiałów plastycznych udostępnionych przez prowadzącego.

Poza tradycyjnymi klasycznymi technikami plastycznymi obowiązuje korzystanie z narzędzi cyfrowych, programów graficznych, aplikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

• aktywny udział w ramach pracy indywidualnej i zespołowej

• zaangażowanie, systematyczność wykonywania zadań śródsemestralnych.

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie pracy semestralnej i prac śródsemestralnych

• ocena realizacji praktycznych: poziom rozumienia zagadnień, jakość i oryginalność realizowanych zadań, jakość i biegłość techniczna, umiejętności manualne, właściwe użycie materiałów i technik, staranność wykonania, jakość estetyczna realizacji plastycznych

- ocena końcowa, semstralna stanowi średnią ocen z oceny pracy semestralnej i średniej ocen prac śródsemestralnych

- po przekroczeniu limitu nieobecności studenta obowiązuje odpowiedź ustna z zagadnień wskazanych przez prowadzącego

W ramach zaliczenia student zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów prac oraz wykonania dokumentacji cyfrowej i zamieszczenia jej na dysku w miejscu wskazanym przez prowadzącego. Realizacje wykonane wyłącznie w wersji cyfrowej podlegają archiwizacji na dysku.

Uwagi:

s1 multimedia i fotografia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)