Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polityka i strategia bezpieczeństwa [2751-BN-S1-1-PSB] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Polityka i strategia bezpieczeństwa [2751-BN-S1-1-PSB]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 147
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Zdzisław Polcikiewicz
Strona domowa grupy: http://z_polcikiewicz@umk.pl
Literatura:

Literatura podstawowa

Baylis J, Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.

Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.

Gryz J. (red. Nauk.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2013.

Gryz J., Bezpieczeństwo państwa. Władza-Polityka-Strategia, AON, warszawa 2013.

Heywood A., Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Łoś-Nowak T. (red. Nauk.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Nowakowski Z., Szafran H., Szafran R., Bezpieczeństwo w XXI wieku. Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski i wybranych państw, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2009.

Pokruszyński W., Polityka i strategia bezpieczeństwa, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2011

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, Warszawa 2013.

Wróblewski R., Wprowadzenie do strategii wojskowej, Wydawnictwo Buwik, Warszawa 1994.

Literatura uzupełniająca

Gizicki W., Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.

Koziej S., Podstawowe problemy strategii i systemu obronności na przełomie XX i XXI wieku, AON, Warszawa 2001.

Koziej S., Strategiczne problemy bezpieczeństwa globalnego i euroatlantyckiego, AON, Warszawa 2005.

Krauz-Może B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989 – 2000,

Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2001.

Kuźniar R., Polityka i siła, Scholar, Warszawa 2005.

Pajórek L, Polityka i strategie międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa, MON, Warszawa 2006.

Scholar, Warszawa 2001.

Słomczyńska I., Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Uwarunkowania – struktury – funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin 2007.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.

Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Studia Europejskie, Podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Żyro T., Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Zakres tematów:

1. Obszar zainteresowania, zakres i cele polityki bezpieczeństwa.

2. Charakter, uwarunkowania i czynniki motywacyjne polityki bezpieczeństwa.

3. Weryfikacja polityki bezpieczeństwa państwa.

4. Podstawy doktrynalne i instytucjonalne oraz rodzaje polityki bezpieczeństwa.

5. Problemy globalne w polityce bezpieczeństwa.

6. Geneza i istota strategii bezpieczeństwa.

7. Obszar i zakres strategii bezpieczeństwa.

8. Środki strategii bezpieczeństwa.

9. Podstawowe kategorie i dyrektywy strategiczne.

10. Źródła wiedzy strategicznej oraz decydowanie strategiczne.

11. Metodyka tworzenia strategii bezpieczeństwa.

12. Weryfikacja strategii bezpieczeństwa państwa.

13. Relacje pomiędzy polityką i strategią bezpieczeństwa.

14. Polityka i strategia bezpieczeństwa wybranych państw

(Rzeczypospolita Polska, USA, Federacja Rosyjska).

15. Polityka i strategia bezpieczeństwa wybranych organizacji

(Unia Europejska, NATO).

16. Perspektywiczne uwarunkowania oraz prognozy rozwoju polityki i strategii bezpieczeństwa.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:

dyskusja, przygotowanie prezentacji, analiza materiałów źródłowych

Uwagi:

Prof. Z. Polcikiewicz - gr 1 - BN - rok 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)