Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne [2751-SM-S1-2-PMP] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo międzynarodowe publiczne [2751-SM-S1-2-PMP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 032
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2022-12-08 15:00 : 16:30 sala 032
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
2022-12-15 15:00 : 16:30 sala 032
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
2022-12-22 15:00 : 16:30 sala 032
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
2023-01-12 15:00 : 16:30 sala 032
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
2023-01-19 15:00 : 16:30 sala 032
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 35
Prowadzący: Agnieszka Szpak
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2003;

2. Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007;

3. Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Toruń 2007;

4. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2000;

5. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004;

6. Gilas J., Prawo międzynarodowe, Toruń 1999;

7. Ehrlich L., Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958;

8. Klafkowski A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1979;

9. Nahlik S. E., Wstęp do nauki prawa międzynarodowego, Warszawa 1966;

10. Shaw M. N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000;

11. Łazowski A., Zawidzka A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2008.

12. Cassese A., International Law, Oxford 2005.

Dodatkowa literatura:

1. Antonowicz L., Państwa i terytoria. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 1988

2. Bierzanek R., Studia nad społecznością międzynarodową. Źródła prawa międzynarodowego, Lublin 1991

3. Bierzanek R., Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982

4. Bierzanek R., Załatwianie sporów międzynarodowych 1945-1973, Warszawa 1974

5. Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945. Wydanie nowe, Warszawa 2003

6. Dynia E. (red.), Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne, Rzeszów 2003

7. Dynia E., Przestępstwa prawa międzynarodowego. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa jednostki, Warszawa 1999

8. Dynia E., Uznanie rządu w prawie międzynarodowym, Lublin 1997

9. Ehrlich L., Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza, Warszawa 1954

10. Ehrlich L., Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958

11. Flemming M., Jeńcy wojenni. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2000

12. Gelberg L., Zarys prawa międzynarodowego publicznego, Warszawa 1979

13. Góralczyk W., Obszary morskie i ich delimitacja, Warszawa 1993

14. Góralski W. M. (red.), Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, tom I : Studia, Warszawa 2004

15. Górbiel A., Konieczność wojskowa a prawo międzynarodowe, Kraków 1970

16. Górbiel A., Międzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985

17. Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Symonidesowi, Warszawa 2003

18. Haliżak E., Kuźniar R. (red. nauk.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006 (wydanie IV zmienione)

19. Iwanejko M., Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Kraków 1974

20. Iwanejko M., Spory międzynarodowe. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 1976

21. Jasudowicz T. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie – osiągnięcia i wyzwania, Toruń 2007

22. Jasudowicz T., Wpływ zmiany okoliczności na obowiązywanie umów międzynarodowych, Toruń 1977

23. Kamiński T., Status poczty dyplomatycznej. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003

24. Klafkowski A., Umowa poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r., Warszawa 1985

25. Kolasa J., Kozłowski A. (red.), Rozwój prawa międzynarodowego – jedność czy fragmentacja?, Wrocław 2007

26. Kozłowski A., Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu, Warszawa 2002

27. Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000

28. Kwiecień R., Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000

29. Kwiecień R., Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Kraków 2004

30. Leśko T., Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, Warszawa 1990

31. Łoś-Nowak T. (red.), Narody Zjednoczone między oczekiwaniem a spełnieniem, Wrocław 1995

32. Łukaszuk L., Międzynarodowe prawo morza, Warszawa 1997

33. Łukaszuk L., Współczesne spory i konflikty międzynarodowe dotyczące obszarów morskich. Wybrane zagadnienia prawne i polityczne, Gdynia 2004

34. Makowski A., Ilnicki M., Wojna na morzu we współczesnym prawie międzynarodowym, Warszawa-Toruń 1996

35. Makowski J., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 1948

36. Menkes J. (red. nauk.), Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2006

37. Menkes J. (red. nauk.), Prawo międzynarodowe. Księga Pamiątkowa Profesor Renaty Szafarz, Warszawa 2007

38. Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, Warszawa 2004

39. Michałowska G., Problemy ochrony praw człowieka w Afryce, Warszawa 2008

40. Multan W., Porozumienia rozbrojeniowe po II wojnie światowej, Warszawa 1985

41. Nahlik S. E., Kodeks prawa traktatów, Warszawa 1976

42. Nowakowska-Małusecka J., Odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie popełnione w byłej Jugosławii i w Rwandzie, Katowice 2000

43. Pałys P., Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945-1947. Racibórz-Głubczyce-Kłodzko, Opole 2007

44. Pawlak S., Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Warszawa 2001

45. Płachta M., Kidnaping międzynarodowy w służbie prawa. Studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze, Warszawa 2000

46. Płachta M., Międzynarodowy Trybunał Karny, tomy I-II, Kraków 2004

47. Rudkowski D., Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Warszawa 2006

48. Sawicki S., Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003 (wydanie drugie)

49. Sandorski J., Bohdan Winiarski. Prawo, polityka, sprawiedliwość, Poznań 2004

50. Sandorski J., Nieważność umów międzynarodowych, Poznań 1978

51. Sandorski J., Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka. Zagadnienia wybrane, Poznań 2006

52. Sobczyński M., Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Toruń 2006

53. Sozański J., Współczesne prawo traktatów, Warszawa-Poznań 2003

54. Sozański J., Wspólnotowe a powszechne prawo traktatów – wzajemne relacje a jedność czy odrębność unormowań i systemów, Toruń 2004

55. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2003 (wydanie siódme uaktualnione lub następne)

56. Symonides J., Nowe prawo morza, Warszawa 1986

57. Symonides J. (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006

58. Symonides J., Terytorium państwowe w świetle zasady efektywności, Toruń 1971

59. Szpak A., Interwencja humanitarna – aspekt prawny, Toruń 2005

60. Szpak A., Status prawny zatrzymanych w Guantanamo Bay, Toruń 2007

61. Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003

62. Winiarski B., „Obrona konieczna” w prawie narodów, Lwów 1936

63. Wyrozumska A., Ewolucja statusu prawnego Antarktyki a państwa trzecie, Łódź 1995

64. Wyrozumska A., Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006

65. Zajadło J., Dylematy humanitarnej interwencji, Gdańsk 2005

66. Zdanowicz M., Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 2001.

Zakres tematów:

1. Stosunki międzynarodowe a prawo międzynarodowe

2. Podmioty: „Państwa upadłe” w świetle prawa międzynarodowego.

3. Podmioty: Zakon Kawalerów Maltańskich – specyficzny podmiot prawa międzynarodowego (L. Sosnowski, Zakon Kawalerów Maltańskich jako podmiot prawa międzynarodowego, PSM 1981, nr 2-3).

4. Podmioty: Mini-państwa (B. Sikorska, Sytuacja prawnomiędzynarodowa państw karłowatych, SM 1971, nr 4).

5. Podmioty: : Secesja państwa w świetle prawa międzynarodowego (na przykładzie Kosowa i Krymu.

6. Terytorium: Cieśniny o specjalnym statusie – czarnomorskie, bałtyckie i Magellana.

7. Terytorium: Rzeki międzynarodowe.

8. Terytorium: Kosmos – status prawny.

9. Terytorium: Międzynarodowe prawo polarne – obszary podbiegunowe, uwzględniając najnowsze trendy.

10. Piractwo morskie – definicja i sposoby jego zwalczania.

11. Ludność: status prawny cudzoziemca (pojęcie, wjazd i pobyt, dostęp do wymiaru sprawiedliwości).

12. Ludność: status uchodźcy, azyl, ochrona tymczasowa, ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany.

13. Ludność: interwencja humanitarna – argumenty za i przeciw. Nowa koncepcja „odpowiedzialności za ochronę. (A, Makarewicz, Interwencja humanitarna czy „odpowiedzialność za ochronę”?, PPD t. 3, nr 2 (12) marzec-kwiecień 2003 J. Zajadło, Legalność i legitymizacja humanitarnej interwencji, PiP 2004, nr 1).

14. Spory międzynarodowe: rozwiązywanie sporów w ramach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza.

15. Spory międzynarodowe: Proliferacja trybunałów międzynarodowych oraz jej pozytywne i negatywne strony.

16. Konflikty zbrojne: traktowanie jeńców wojennych, ochrona ludności cywilnej.

17. Konflikty zbrojne: Konkretny przykład: Status zatrzymanych w Guantanamo Bay.

18. Konflikty zbrojne: międzynarodowe trybunały karne ad hoc, trybunały mieszane (hybrydowe), Międzynarodowy Trybunał Karny.

19. Konflikty zbrojne: legalność wojny w Iraku (W. Czapliński, Interwencja w Iraku z punktu widzenia prawa międzynarodowego, PiP 2004, nr 1);

20. Legalność ataków lotniczych na ISIS w Syrii i Iraku.

Metody dydaktyczne:

Studenci indywidualnie lub w grupach prezentują referaty, po których następują pytania i dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń jest ustny referat prezentowany na zajęciach oraz obecność na zajęciach.

Uwagi:

Prof. A. Szpak - wyk (łączony z BN p=30) - SM - rok 2 - st. I - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)