Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne [2751-SM-S1-2-PMP] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo międzynarodowe publiczne [2751-SM-S1-2-PMP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 15:00 - 16:30
sala 145
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Rezmer
Literatura:

Literatura:

I. Podstawowa:

1) Materiały źródłowe:

Konstytucja RP z 1997 r., rozdz. III: Źródła prawa.

Konwencja wiedeńska z 1969 r. o prawie traktatów.

Konwencja wiedeńska z 1961 r. o stosunkach dyplomatycznych.

Konwencja Narodów Zjednoczonych z 1982 r. o prawie morza (fragmenty)

Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r. ze Statutem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Układ w sprawie Antarktyki z 1959 r.

Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi z 1967 r.

UN Treaty Collection (https://treaties.un.org/pages/Home.aspx).

2) Opracowania:

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2015.

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2017.

II. Uzupełniająca:

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne: zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.

Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, red. A. Klafkowski, Warszawa 1976.

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego: 100 podstawowych pojęć, red. A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć, Warszawa 2012.

A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2003.

M.N. Shaw, International Law, Sixth edition, Cambridge 2008, dostępne na: http://euglobe.ru/wp-content/uploads/2017/01/Malcolm-N.-Shaw.-International-Law-6th-edition-2008.pdf.

Wielka encyklopedia prawa, t. IV: Prawo międzynarodowe publiczne, red. J. Symonides, Warszawa 2014.

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, B. Sonczyk, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2018.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i specyfika prawa międzynarodowego publicznego.

2. Sankcje w prawie międzynarodowym.

3. Ius cogens w prawie międzynarodowym.

4. Relacje między prawem międzynarodowym a prawem wewnętrznym.

5. Umowy międzynarodowe w hierarchii źródeł prawa polskiego.

6. Źródła prawa międzynarodowego (umowy międzynarodowe, zwyczaj międzynarodowy, uchwały organów organizacji międzynarodowych, akty jednostronne). Rola orzecznictwa i doktryny.

7. Wybrane zagadnienia z dziedziny prawa traktatów (pojęcie, rodzaje i forma umów międzynarodowych, procedura zawierania umów międzynarodowych, nieważność, wygaśnięcie, zawieszenie umowy międzynarodowej).

8. Podmiotowość w prawie międzynarodowym i podmioty prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem państw.

9. Wybrane zagadnienia z dziedziny prawa dyplomatycznego i konsularnego.

10. Terytorium w prawie międzynarodowym (pojęcie i elementy składowe terytorium, neutralizacja i demilitaryzacja terytorium).

11. Wybrane zagadnienia z dziedziny międzynarodowego prawa morza, prawa kosmicznego i lotniczego.

12. Status Arktyki i Antarktyki.

13. Rozwiązywanie sporów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa międzynarodowego.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczeniowa, studium przypadku, wykład konwersatoryjny

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne (test); ocena ciągła (obecność, bieżące przygotowanie do zajęć).

Uwagi:

Dr J. Rezmer - ćw (łączony z BN p=30) - SM - rok 2 - st. I - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)