Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe [2751-SM-S2-2-PISM] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prognozowanie i symulacje międzynarodowe [2751-SM-S2-2-PISM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 301
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Agnieszka Bryc
Literatura:

Literatura podstawowa:

Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, Warszawa 1990

Białoskórski, R. Potęga państw 2018: międzynarodowy układ sił w procesie zmian: raport potęgometryczny, ASPRA 2018.

Halpern P., Na tropach przeznaczenia. Z dziejów przewidywania przyszłości, Warszawa 2004

Hughes B.B., Hillebrand E.E., Exploring and Shaping International Futures, London, 2006;

Sadowski W., O decyzjach i prognozach, Łódź 1997;

Sepkowski A., Człowiek a przyszłość, Toruń, 2005;

Siciński A., Rażniewski A., Studia z teorii i metodologii prognozowania społecznego, Warszawa 1976.

Sitek W. Paradoksy socjologicznych prognoz, Wrocław, 2004;

Zeliaś A., Teoria prognozy, Warszawa, 1997.

Sułek M., „Prognozowanie i symulacje międzynarodowe”, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Carlstrom G., How long will Israel survive? : the threat from within, London : Hurst & Company, 2017.

Ceron A., Curini L., Politics and Big Data: Nowcasting and Forecasting Elections with Social Media, Routledge 2017.

Coker C., Future war, Polity Press, 2015.

Haukkala H., Popescu N., Russian futures: Horizon 2025, Paris : EU Institute for Security Studies, 2016.

Hill Ch., The future of British foreign policy : security and diplomacy in a world after Brexit, Polity, 2019.

Kahneman D. , Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa, 2012.

Missaoui R., Abdessalem T. (eds.), Trends in Social Network. Analysis Information Propagation, User Behavior Modeling, Forecasting, and Vulnerability Assessment, Springer 2017.

Rojas I., Pomares H., (eds.), Time Series Analysis and Forecasting, Springer 2018.

Zielonka J., Counter-revolution: liberal Europe in retreat, Oxford : Oxford University Press, 2018.

Raporty z serii Global Forecast (CSIS); COUNTRYWATCH REVIEW,

Zakres tematów:

1. Prognostyka międzynarodowa: pojęcie, klasyfikacja, metody, techniki. Pojęcie prognozowania w stosunkach międzynarodowych. Klasyfikacje i funkcje prognoz. Podstawowe metody i techniki prognozowania stosunków międzynarodowych. Metody badań intuicyjnych. Metody badań ekstrapolacyjnych. Metody badań symulacyjnych. Charakterystyka technik zbierania informacji dotyczących środowiska międzynarodowego. Obserwacje, ankiety, wywiady. Techniki wykorzystania informacji statystycznych. Kryteria wyboru ekspertów. Burza mózgów. Metoda delficka. Ocena zgodności ekspertów. Metoda ankietowa. Inne metody heurystyczne.

2. Prognozowanie a planowanie polityki zagranicznej państwa

Prognozowanie a podejmowanie decyzji w polityce zagranicznej. Modele procesu decyzyjnego w polityce zagranicznej. Ocena efektywności polityki zagranicznej państwa. Prognozy i założenia prognostyczne w polskiej polityce zagranicznej.

3. Metody prognozowanie stosunków międzynarodowych

Metody prognozowania. Metoda ekstrapolacji. Metody oparte na analogii. Metody heurystyczne. Analiza morfologiczna.

4. Modelowanie i pomiar w prognozowaniu i planowaniu stosunków międzynarodowych. Pomiar w badaniu stosunków międzynarodowych. Modelowanie w badaniach stosunków międzynarodowych. Modelowanie i pomiar potęgi państwa. Modele pomiaru potęgi państwa: model Germana; Korelaty Wojny; Model Fucksa, Model Cline’a; model RAND Corp.; modele ChRL, Indii, Federacji Rosyjskiej, Islamskiej Republiki Iranu.

5. Modele układu stosunków międzynarodowych – ich dynamika i logika. Modele układu sił w środowisku międzynarodowym: modele równowagi, polaryzacji/koncentracji, eskalacji/deeskalacji, wrogości/przyjaźni. Cykle imperialne/wojen hegemonicznych.

6. Scenariusze, symulacje i teoria gier. Scenariusze: pojęcie, przykłady i ich budowanie. Symulacja i gry strategiczne. Założenia teorii gier.

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład informacyjny

Metody podające – opis

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin końcowy obejmuje całość treści merytorycznych wykładów, ćwiczeń, literatury obowiązkowej oraz fakultatywnej. Egzamin ustny.

Uwagi:

Dr A.Bryc - wykład - SM - rok 2 - st.II - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)