Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Relacje zewnętrzne UE [2751-SM-S2-1-RZUE] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Relacje zewnętrzne UE [2751-SM-S2-1-RZUE]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 201
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Willa
Literatura:

Przykładowa literatura:

- Borkowski Paweł, Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

- Bryła Jolanta (red.), Unia Europejska we współczesnym świecie, Poznań 2009.

- Ciupiński Andrzej, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza – Rozwój – Funkcjonowanie, Warszawa 2013.

- Fiszer Józef M., Olszewski Paweł (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, Warszawa 2013.

- Jorgensen Knud E., Aarstad Asne K., Drieskens Edith, Laatikainen Katie, Tonta Ben, The SAGE Handbook of European Foreign Policy, 2015.

- Lubik-Reczek Natasza, Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, Toruń 2011.

- Mazur Grzegorz, Relacje Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Historia i perspektywy, Warszawa 2013.

- Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

- Popławski Dariusz, Starzyk-Sulejewska Joanna, Outsiderzy integracji europejskiej. Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska, Warszawa 2012.

- Rewizorski Marek (red.), Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2011.

- Willa Rafał, Unia Europejska na arenie międzynarodowej – wybrane relacje bilateralne, Toruń 2013.

- Winand Pascaline, Benvenuti Andrea, Guderzo Max, The External Relations of the European Union, Peter Lang AG 2014.

- Wojna Beata, Unia Europejska wobec południowych sąsiadów: nowe wyzwania dla europejskiej polityki sąsiedztwa, Warszawa 2011.

- Zając Justyna, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.

- Zdanowicz Mieczysława, Dubowski Tomasz, Piekutowska Agnieszka (red.), Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji, Warszawa 2010.

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł naukowych, tak drukowanych, jak i elektronicznych.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

- przedstawienie wymogów dotyczących zaliczenia przedmiotu, przydzielenie prezentacji

2. WPZiB i WPBiO Unii Europejskiej

- Geneza WPZiB

- Geneza WPBiO

- Obecny kształt WPZiB oraz WPBiO

3. Relacje UE-USA i NATO

- Stosunki polityczne UE-USA

- Stosunki gospodarcze UE-USA

- UE-NATO – współpraca czy rywalizacja?

4. Relacje UE-Rosja

- Stosunki polityczne UE-Rosja

- Stosunki gospodarcze UE-Rosja

- Relacje UE-Rosja w kwestiach bezpieczeństwa i obrony

5. Relacje UE-Chiny i Indie

- Stosunki polityczne i gospodarcze UE-Chiny

- Stosunki polityczne i gospodarcze UE-Indie

- Relacje UE-Chiny i UE-Indie w kwestiach bezpieczeństwa i obrony

6. Relacje UE-Bliski Wschód

- Stosunki UE-Izrael

- Stosunki UE-państwa arabskie w regionie

- UE a kwestia palestyńska

7. Relacje UE-Turcja

- Historia wzajemnych relacji

- Tureckie starania o członkostwo w UE

- Argumenty za i przeciw akcesji Turcji do UE

8. Relacje UE-Basen Morza Śródziemnego

- Relacje z krajami Maghrebu

- “Arabska wiosna”

- Proces barceloński

9. Relacje UE-Bałkany

- Stosunki UE-Serbia

- UE wobec Kosowa

- Stosunki UE z innymi państwami regionu

10. Relacje UE-republiki postradzieckie

- Stosunki UE-Ukraina

- Stosunki UE-Białoruś

- Stosunki UE-Mołdawia

- Stosunki UE-państwa Azji Środkowej (Uzbekistan, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgistan)

- Stosunki UE z Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem

11. Relacje UE-Ameryka Łacińska

- Stosunki polityczne UE z regionem

- Stosunki gospodarcze UE z regionem

- Stosunki UE z organizacjami regionu (Mercosur, Wspólnota Andyjska)

12. Relacje UE-Afryka, Karaiby i wyspy Pacyfiku (AKP)

- Geneza i historia współpracy UE-AKP

- Pomoc UE dla AKP

13. Relacje UE-EFTA i ONZ

- Relacje łączące UE z EFTA i jej państwami członkowskimi

- EOG – geneza, członkowie, struktura, cele

- UE a działalność ONZ

14. Relacje UE- WTO, ASEAN i Daleki Wschód

- UE a ASEAN i jego państwa członkowskie

- UE a WTO

- UE a Japonia

- UE a Korea Południowa

- kwestia Korei Północnej w polityce zagranicznej UE

15. Relacje UE-Rada Europy, OBWE i OECD

- Zarys relacji łączących UE i RE

- Zarys relacji łączących UE i OBWE

- Zarys relacji łączących UE i OECD

Test

Metody dydaktyczne:

- prezentacje multimedialne,

- dyskusja,

- pisemny test końcowy.

Metody i kryteria oceniania:

Stopień końcowy z przedmiotu będzie wypadkową 1) obecności na zajęciach, 2) przygotowania i wygłoszenia prezentacji; 3) aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz, w niektórych przypadkach, 4) sukcesu na teście końcowym.

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 2. Ponadliczbowe nieobecności - konieczność ustnego zaliczenia tematu zajęć na dyżurze Prowadzącego (limit: 3-5). 6 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna i "warunek".

2. Prezentacja

W toku zajęć każda osoba przygotuje i przedstawi prezentację (max 15 minut) dotyczącą wybranego (przez siebie) tematu z zakresu podanego przez Prowadzącego. Powinna ona być dziełem własnego autorstwa opierającym się o fachową literaturę. Po jej wysłuchaniu Prowadzący musi mieć bowiem wrażenie, że konkretna osoba przemyślała wszystko i potrafiła o tym ciekawie opowiedzieć. Koniecznie mają to być wystąpienia, a nie odczyty!

Każda prezentacja musi zostać dostarczona (w wersji elektronicznej) do Prowadzącego do czasu zamknięcia protokołu w USOSie.

Referaty wygłaszamy w wyznaczonym terminie - wszelkie inne sytuacje należy konsultować z Prowadzącym. Gdy Student bez takiej konsultacji nie przyjdzie na zajęcia - konieczność wygłoszenia, w późniejszym terminie, drugiej prezentacji.

Uwaga: 3 najciekawsze, zdaniem Prowadzącego, prezentacje = ocena końcowa podwyższona o 1 stopień (warunek: ocena pozytywna z testu).

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć, przez co należy rozumieć możliwie częste merytoryczne zabieranie głosu w dyskusjach.

Minimum 3 aktywności = dopuszczenie do pisania testu końcowego

Minimum 6 aktywności = ocena końcowa podwyższona o 1 stopień (warunek: ocena pozytywna z testu).

Minimum 11 aktywności = zwolnienie z testu końcowego z oceną bardzo dobrą

Uwaga: jedna osoba może uzyskać podwyższenie oceny zarówno za aktywność jak i prezentację (warunek: ocena pozytywna z testu).

4. Test końcowy

Po spełnieniu powyższych warunków studenci dopuszczeni zostaną do pisania testu końcowego. Test ten składać się będzie z 25 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru. Prowadzący nie przewiduje jakichkolwiek punktów ujemnych za udzielanie błędnych odpowiedzi, w związku z tym, gdy dojdzie do sytuacji, że ktoś czegoś nie wie, warto będzie „strzelać” - może się uda…

Warunkiem podstawowym zaliczenia testu będzie uzyskanie minimum 13 punktów. 1 pytanie = 1 punkt

Niepowodzenie na teście = „dwója” z przedmiotu (bez wyjątków!!!) i "warunek".

O zgrozo, muszę podać i to: przybycie na wyznaczony termin pisania testu końcowego jest obowiązkowe. Jeżeli bez konsultacji z Prowadzącym Student nie przyjdzie na test = ocena niedostateczna i "warunek".

Uwagi:

Dr R.Willa - gr 1 - SM - 1 rok - st. II - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)