Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne [2751-BN-S1-2-MSP] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Międzynarodowe stosunki polityczne [2751-BN-S1-2-MSP]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 201
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Piechowiak
Literatura:

literatura podstawowa

Balcerowicz Bolesław, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Scholar, Warszawa 2010, ss. 261.

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, [red.] Żukrowska Katarzyna, Wyd. IuxatTax, Warszawa 2011, ss. 467.

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, WAiP, Warszawa, Warszawa 2008, ss. 608.

Białek Jacek, Oleksiuk Adam, Gospodarka i polityka. Dokąd zmierza świat?, Difin, Warszawa 2009.

Bieleń Stanisław, Polityka w stosunkach międzynarodowych, ASPRA-JR, Warszawa 2010, ss. 285.

Buhler Pierre, O potędze w XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2014, ss. 514.

Calvocoressi Peter, Polityka międzynarodowa po 1945, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, ss. 903.

Cesarz Zbigniew, Stadtmueller Elżbieta, Problemy polityczne współczesnego świata, Wyd. UWrocł., wyd. 4, Wrocław 2002.

Cziomer Erhard, Zyblikiewicz Lubomir M., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa-Kraków 2007.

Deszczyński Przemysław, Międzynarodowe stosunki polityczne, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2012, ss. 186.

Kuźniar Roman (in.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2012, ss. 478.

Kuźniar Roman, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Scholar, Warszawa 2011, ss. 536.

Laqueur Walter, Ostatnie dni Europy. Epitafium dla Starego Kontynentu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2007.

Łoś-Nowak Teresa, Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wyd. UWrocł., Wrocław, wyd. I: 2000, ss. 286; wyd. II: 2006, ss. 361.

Łoś-Nowak Teresa, Współczesne stosunki międzynarodowe, Wyd. U Wrocł., Wrocław 1997, ss. 227.

Współczesne stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki, [red.] Łoś-Nowak Teresa, Wyd. U Wrocł., Wrocław 2010, ss. 452.

Międzynarodowe stosunki polityczne, Cziomer Erhard, Wyd. AFM, Kraków 2008, ss. 456.

Międzynarodowe stosunki polityczne, [red.] Pietraś Marek, Wyd. UMCS, Lublin 2007, ss. 659.

Mingst Karen, Podstawy stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2006, ss. 357.

Mojsiewicz Czesław, Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, [liczne wydania] Wrocław 2007, ss. 459.

Montbrial Thierry de, Działanie i system świata, Dialog, Warszawa 2011, ss. 518.

Ociepka Beata, Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Scholar, Warszawa 2013, ss. 232.

Ostaszewski Piotr, Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, KiW, Warszawa 2008, ss. 920.

Parzymies Stanisław, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009, Wyd. Akad. Dialog, wyd. 3, Warszawa 2009, ss. 435.

Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, [red.] Haliżak Edward, Kuźniar Roman, Wyd. UW, wyd. 4: Warszawa 2006, ss. 636.

Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, [red.] Łoś-Nowak Teresa, Wyd. U Wrocł., Wrocław, wyd. I: 2000, ss. 286; wyd. II: 2006, ss. 361.

Szymborski Wojciech, Międzynarodowe stosunki polityczne, [wyd. 2?] Wyd. Edukacyjne Wers, Bydgoszcz 2012, ss. 155; rozdz. 8: Współczesne mocarstwa w polityce światowej, s. 92-113 [USA, s. 92-; RS, s. 99-; UE, s. 104-; Chiny, s. 108-; Japonia, s. 111-; Indie, s. 112]

Współczesne stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki, [red.] Łoś-Nowak Teresa, Wyd. U Wrocł., Wrocław 2010, ss. 452.

Współczesne stosunki międzynarodowe. Praca zbiorowa, LAM Wyd. Akad. Finansów, Warszawa 2008, ss. 508.

Literatura uzupełniająca

Behrends Jan Claas, Kilka uwag o niemieckiej Ostpolitik i jej wielkiej porażce w 2014 roku, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2017, nr 2 (68), s. 104-116.

Co dalej po warszawskim szczycie NATO?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2017, nr 2 (68), s. 26-51 (Szatkowski Tomasz, s. 26-3, Jones jr. James L., s. 32-37, Onyszkiewicz Janusz, s. 38-44, Kupiecki Robert, s. 45-51)

Corm Georges, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1936-2003, 2003.

Czapnik Sławomir, Omelan Grzegorz, Zydzi, Izrael i Palestyńczycy. Dzieje, stan obecny, perspektywy, Wyd. UO, Opole 2016, ss. 267.

Dokąd zmierza świat?, [red.] Rotfeld Adam Daniel, PISM, Warszawa 2008, ss. 580.

Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji, [red.] Budzowski Klemens, Krak. Akad. im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, ss. 279.

Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych,

Goody Jack, Kapitalizm i nowoczesność. Islam, Chiny, Indie na narodziny Zachodu, Wyd. Akad. Dialog, Warszawa 2006, ss. 255.

Hassner Pierre, Koniec pewników. Eseje o wojnie, pokoju i przemocy, Fund. Batorego i Sic!, Warszawa 2002, ss.

Kissinger Henry, Dyplomacja, Wyd. Philip Wilson, wyd. 2, Warszawa 1996, ss. 982.

Kissinger Henry, Porządek światowy, Czarne, Wołowiec 2014, ss.

Kiwerska Jadwiga, Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Poznań 2000.

Kiwerska Jadwiga, Rozchodzenie się dwóch światów? Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989-2012, Wyd. Nauka i Innowacje, Poznań 2013, ss. 433.

Kondrakiewicz Dariusz, Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych, Wyd. UMCS, Lublin 1999, ss. 282.

Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Książka i Wiedza, Warszawa 2007.

Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, [red.] Kuźniar Roman, Scholar, 2011, ss. 337.

Kukułka Józef, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000.

Kuźniar Roman (in.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2012, ss. 478.

Kuźniar Roman, Barack Obama: dziedzictwo powściągliwości, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2017, nr 2 (68), s. 68-84.

Kuźniar Roman, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Scholar, Warszawa 2008, ss. 335. [omów.: Czech Mirosław, Nie bądźmy najemnikami Waszyngtonu, GW, 12-13.04.08, s. 26-27]

Kuźniar Roman, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Scholar, Warszawa 2005, ss. 378.

Kuźniar Roman, Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Scholar, Warszawa 2012, ss. 415.

Kuźniar Roman, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Scholar, Warszawa 2011, ss. 536.

Lewicki Zbigniew, Dziedzictwo Obamy – próba oceny, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2017, nr 2 (68), s. 52-67.

Murzicz Sandra, Społeczeństwo dzisiejszego Izraela. Zródła napięć i konfliktów, [w: ] Żydzi, Izrael i Palestyńczycy. Dzieje, stan obecny, perspektywy, [red.] Czapnik Sławomir, Omelan Grzegorz, UO, Opole 2016, ss. 267, s. 13-29.

Nowe oblicza dyplomacji, [red.] Surmacz Beata, Wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 370.

Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, [red.] Symonides Janusz, Scholar, 2006.

Ostaszewski Piotr, Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, KiW, Warszawa 2008, ss. 920.

Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie, [red.] Łoś-Nowak Teresa, Poltext, Warszawa 2011, ss. 575.

Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje-koncepcje-paradygmaty, [red.] Kuźniar R., WUW, Warszawa 2005, ss. 664.

Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, [red.] Kłosowicz Rober, Mania Andrzej, Wyd. UJ, Kraków 2012, ss. 274.

Regiony w stosunkach międzynarodowych, [red.] Topolski Ireneusz, Dumała Hanna, Dumała Andrzej, Wyd. UMCS, Lublin 2009, ss. 275.

Religia w stosunkach międzynarodowych, [red.] Solarz Anna M., Schreiber Hanna, Wyd. UW, Warszawa 2012, s. 348.

Rocznik Strategiczny, Scholar, Warszawa, kolejne tomy od I: 1994/1995.

Stefanowicz Janusz, Anatomia polityki międzynarodowej, AM, Toruń 1999, ss. 207.

Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, [red.] Haliżak Edward, Kuźniar Roman, Wyd. UW, Warszawa 2000, ss. 587.

Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka, [red.] Darasz Andrzej, Olesiński Zbigniew, Pastusiak Longin, PWE, Warszawa 2015, ss. 382.

Stosunki międzynarodowe w Afryce, [red.] Milewski Jan J., Lizak Wiesław, Scholar, Warszawa 2002, ss. 443.

System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, [red.] Fiszer Józef M., ISP PAN, Warszawa 2013, ss. 388.

Szpak Agnieszka, Fenomen „państw upadłych” w świetle prawa międzynarodowego,

Szymborski Wojciech, Międzynarodowe stosunki polityczne, Wyd. Wers, [Bydgoszcz 2006], ss. 303.

Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, [red.] Gawrycki Marcin Florian in., Scholar, Warszawa 2016, ss. 736.

Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, [red.] Pietraś Marek inn., Wyd. UMCS, Lublina 2014, ss. 503.

Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, [red.] Madej Marek, , Scholar, Warszawa2017, ss. 423.

Współczesna kultura dyplomatyczna. Przybliżenie pierwsze, [red.] Stemplowski Ryszard, Scholar, Warszawa 2017, ss. 368.

Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, [red.] Stachura Jadwiga, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2010, ss. 356.

Współczesne stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki, [red.] Łoś-Nowak Teresa, Wyd. U Wrocł., Wrocław 2010, ss. 452.

Zięba Ryszard, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Scholar, 2003, ss. 306.

Żurawski vel Grajewski Przemysław, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, PWN, Warszawa 2012, ss. 489.

Żydzi, Izrael i Palestyńczycy. Dzieje, stan obecny, perspektywy, [red.] Czapnik Sławomir, Omelan Grzegorz, UO, Opole 2016, ss. 267.

Zakres tematów:

1. NATO. Jego ewolucja po 1989 r. i miejsce w światowym ładzie politycznym. Interwencja w Afganistanie (od 2001 r.)

• ewolucja Paktu Północnoatlantyckiego po roku 1991

• NATO wobec konfliktów na Bałkanach Zachodnich

• rozszerzenia NATO, stosunki NATO-Rosja

• interwencja w Afganistanie (od 2001 r.)

• tzw. globalizacja NATO

2. Miejsce i rola USA we współczesnym świecie. Amerykańska polityka zagraniczna

• USA wobec załamania się układu dwubiegunowego; lata 1990-te

• polityka zagraniczna USA:

o za prezydentury J. W. Busha

o za prezydentury B. Obamy

o za prezydentury D. Trumpa

3. Terroryzm międzynarodowy. Amerykańska „wojna z terroryzmem”. Wojna iracka 2003 r. i jej następstwa

• typologia i dynamika terroryzmu

• amerykańska wojna z terroryzmem międzynarodowym

• wojna iracka 2003 r. i jej następstwa

4. Wielkie państwa Europy Zachodniej. 1: Niemcy w strukturach euroatlantyckich, Europie i świecie

• główne kierunki polityki zagranicznej Niemiec (gł. wobec USA, Rosji, Chin oraz Bliskiego Wschodu)

• stanowisko Niemiec w NATO i w Unii Europejskiej

• polityka Niemiec wobec krajów Europy Środkowej

5. Wielkie państwa Europy Zachodniej; 2: Francja i Wlk. Brytania w strukturach euroatlantyckich, Europie i świecie

• główne kierunki polityki zagranicznej Francji i Wlk. Brytanii (gł. wobec USA, Rosji, Chin)

• stanowisko Francji i Wlk. Brytanii w NATO i w Unii Europejskiej; Brexit

• polityka Francji i Wlk. Brytanii wobec Bliskiego Wschodu; interwencja w Libii (2011 r.)

6. Europa Środkowo-Wschodnia/Środkowa: ewolucja obszaru pojugosłowiańskiego, Grupa Wyszehradzka

• rozpad Jugosławii, konflikty na obszarze pojugosłowiańskim oraz ewolucja polityczna obszaru Bałkanów zachodnich

o następstwa rozpadu Jugosławii; perspektywy polityczne obszaru pojugosłowiańskiego/zachodnich Bałkanów

• formy i problemy współpracy regionalnej. Grupa Wyszehradzka

• proces integracji państw środkowoeuropejskich ze strukturami euroatlantyckimi

7. Rosja i jej polityka zagraniczna. Ewolucja polityczna obszaru poradzieckiego

• kierunki ewolucji przestrzeni poradzieckiej; obszary konfliktów (Naddniestrze, Zakaukazie)

• Federacja Rosyjska w międzynarodowym ładzie politycznym

• w epoce prez. Jelcyna, do 1999 r.

• w epoce prez. Putina, po 2000 r.

• od jesieni 2013 r.

8. Ukraina w przestrzeni poradzieckiej i w polityce międzynarodowej. Konflikt na Ukrainie (od końca 2013 r.)

• ewolucja państwowości i społeczeństwo Ukrainy po 1991 r.

• stosunki Ukrainy z wielkimi partnerami zewnętrznymi: Rosją, Unią Europejską, USA i NATO

• konflikt na Ukrainie od końca 2013 r.; sprawa Krymu

9. Bliski Wschód i konflikty bliskowschodnie, 1: konflikt żydowsko-arabski/izraelsko-palestyński

• główni aktorzy polityczni na obszarze Bliskiego Wschodu: miejscowi oraz zewnętrzni

• konflikt żydowsko-arabski/izraelsko-palestyński i jego międzynarodowe uwarunkowania

o geneza historyczna konfliktu i jego przebieg

o proces pokojowy i jego rezultaty

o znaczenie czynnika zewnętrznego (wielkich mocarstw) w konflikcie i próbach jego przezwyciężenia

10. Bliski Wschód i konflikty bliskowschodnie, 2: Arabska Wiosna i jej następstwa. Państwo Islamskie

• ewolucja sytuacji politycznej na obszarze Bliskiego Wschodu pod wpływem Arabskiej Wiosny

• rywalizacja mocarstw regionalnych

• konflikt w Syrii. Państwo Islamskie

• konflikt w Jemenie

11. Wielkie państwa Dalekiego Wschodu w stosunkach międzynarodowych, 1: Chiny, państwa koreańskie

• rozwój społeczno-gospodarczy państw regionu (od końca lat 1970-tych)

• polityka zagraniczna i miejsce Chin w stosunkach międzynarodowych po 1989 r.

• stosunki Chin z USA, Unią Europejską, Rosją i Japonią

• sytuacja na Półwyspie Koreańskim w kontekście programu jądrowego Korei Płn.

12. Wielkie państwa Dalekiego Wschodu w stosunkach międzynarodowych, 2: Japonia, Indie, Pakistan

Japonia

• pozycja międzynarodowa i polityka zagraniczna; aspekty militarne

• stosunki z USA, Rosją i Chinami

Indie, Pakistan

• potencjały gospodarcze i militarne Indii i Pakistanu

• polityka zagraniczna Indii

o stosunki indyjsko-pakistańskie

o relacje z krajami basenu Oceanu Indyjskiego

o stosunki z USA, Rosją i Chinami

13. Afryka Subsaharyjska i jej pozycja we współczesnym ładzie międzynarodowym

• szczególne cechy rozwoju społeczno-gospodarczego Afryki Subsaharyjskiej

• konflikty oraz próby ich przezwyciężenia

• Afryka Subsaharyjska jako obszar penetracji i rywalizacji mocarstw

Metody dydaktyczne:

dyskusja w grupie, wystąpienia (2-3) indywidualne w ramach zajęć, krótkie uzupełniające wystąpienia prowadzącego zajęcia

Uwagi:

Dr J. Piechowiak-Lamparska - gr 1 - BN (łącz. z PL3) - rok 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)