Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy filozofii polityki [2751-PL-S1-3-PFP] Semestr zimowy 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy filozofii polityki [2751-PL-S1-3-PFP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala 201
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Bartyzel
Literatura:

Literatura obowiązkowa: Poniższe książki czytamy w całości. Wszystkie pozycje są również dostępne online w języku angielskim.

1. John Rawls, Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 2020.

2. Michael Sandel, Liberalizm i granice sprawiedliwości, WAiP, Warszawa 2009.

3. Robert Nozick, Anarchia, państwo i utopia, Aletheia, Warszawa 2010.

4. Alasdair MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, PWN, Warszawa 1996.

5. John Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, ABC, Warszawa 2001.

6. Murray Rothbard, Etyka wolności, Fijor Publishing, Warszawa 2016.

7. Judith Jarvis Thomson, The Realm of Rights, Oxford University Press 1990.

Literatura uzupełniająca:

W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityki, Aletheia, Warszawa 2009.

Zakres tematów:

Spis tematów:

1. Egalitarystyczna teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa 1.

2. Egalitarystyczna teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa 1.

3. Perfekcjonistyczno-komunitarystyczna krytyka rawlsowskiej teorii sprawiedliwości Michaela Sandela 1.

4. Perfekcjonistyczno-komunitarystyczna krytyka rawlsowskiej teorii sprawiedliwości Michaela Sandela 2.

5. Libertariańska teoria sprawiedliwości Roberta Nozicka 1.

6. Libertariańska teoria sprawiedliwości Roberta Nozicka 2.

7. Arystotelesowsko-tomistyczny komunitaryzm Alasdaira MacIntyre’a 1.

8. Arystotelesowsko-tomistyczny komunitaryzm Alasdaira MacIntyre’a 2.

9. Nowa teoria prawa naturalnego Johna Finnisa 1.

10. Nowa teoria prawa naturalnego Johna Finnisa 2.

11. Prawicowy libertarianizm Murraya Rothbarda 1.

12. Prawicowy libertarianizm Murraya Rothbarda 2.

13. Teoria uprawnień Judith Jarvis Thomson 1.

14. Teoria uprawnień Judith Jarvis Thomson 2.

15. Kolokwium końcowe.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia ćwiczeń: Aktywność (pisemna lub ustna) oraz kolokwium końcowe w formie testu jednokrotnego wyboru z możliwością pytań otwartych.

Zasady oceny:

1. Ocena z kolokwium:

50%-60% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna (3)

61%-69% – dostateczna plus (3+)

70%-80% – dobra (4)

81%-89% – dobra plus (4+)

90%-100% – bardzo dobra (5)

2. Ocena z aktywności:

Od 0 do 14 punktów. Na jednych zajęciach można uzyskać od 0 do 2 punktów za aktywność.

7-8 punktów – ocena dostateczna (3)

9 punktów – ocena dostateczna plus (3+)

10-11 punktów – ocena dobra (4)

12 punktów – ocena dobra plus (4+)

13-14 punktów – ocena bardzo dobra (5)

3. Ocena końcowa: (ocena z kolokwium + ocena z aktywności)/2 = ocena końcowa. Przy czym ocena niedostateczna liczona jest do powyższej średniej jako 0.

Uwagi:

Prof. J. Bartyzel - wykład - PL - s1-rok 3 - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)