Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komunikowanie polityczne [2751-PL-S2-2-KP] Semestr zimowy 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Komunikowanie polityczne [2751-PL-S2-2-KP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 021
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wojciech Peszyński
Literatura:

Literatura podstawowa:

D o b e k - O s t r o w s k a Bogusława, Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

S c h u l z Winfried, Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

F i l i p o w i c z Stanisław, Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

F r a s Janina, Komunikowanie polityczne. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

F u r m a n Wojciech, Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

H a l l i n Daniel C.,

M a n c i n i Paolo, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

Louw Eric, The Media and Political Process, Sage, London 2010.

M c C o m b s Maxwell, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna,

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

M c Q u a i l Denis, Teoria komunikowania masowego, WN PWN, Warszawa 2008.

M i c h a l c z y k Stanisław, Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

N e g r i n e Ralph, The Transformation of Political Communication. Continuities and Changes in Media and Politics, Palgrave Macmillan, Houndmills 2008.

N o w a k Ewa, Ustanawianie agendy politycznej przez media. Efekt newsa w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

P ł u d o w s k i Tomasz, Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych, WN PWN, Warszawa 2008.

P r a t k a n i s Anthony, A r o n s o n Elliot, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, WN PWN, Warszawa 2003.

S t r e e t John, Mass media, demokracja, polityka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

T h o m p s o n John B., Skandal polityczny. Władza i jawność w epoce medialnej, WN PWN, Warszawa 2010.

Wa s h b o u r n e Neil, Mediating Politics. Newspapers, Radio, Television and the Internet, Open University Press, Maidenhead 2010.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Podstawowe pojęcia z zakresu komunikowania politycznego

3. Kampanie polityczne

4. Marketing polityczny i wyborczy

5. Reklama polityczna

6. Analiza przypadków politycznego PR

7. Wolność słowa i strefa wpływów - komunikowanie polityczne w III RP

8. Współczesne systemy medialne

9. Język polityki

10. Dziennikarstwo polityczne

11. Prawo i etyka w komunikowaniu politycznym

12. Skandale polityczne - analiza wybranych przypadków

13. Tabloidyzacja polityki

14. Manipulacja i perswazja jako narzędzia wpływu politycznego

15. Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca zespołowa, tzw. "burza mózgów", analiza przypadków, elementy wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność podczas zajęć (dopuszczalne dwie obecności nieusprawiedliwione, pozostałe wymagają odrobienia podczas dyżurów dydaktycznych).

Merytoryczny udział w dyskusji.

Wygłoszenie referatu na wybrany przez siebie temat z obszaru współczesnego komunikowania politycznego wraz z rozwiązaniem podjętej kwestii problemowej.

Kolokwium zaliczeniowe.

Uwagi:

Dr W. Peszyński - konw - PL - rok 1 - st. II - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)