Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Aktualne problemy badawcze nauk humanistycznych, teologicznych i w dziedzinie sztuki [7402-APB/1] Rok akademicki 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Aktualne problemy badawcze nauk humanistycznych, teologicznych i w dziedzinie sztuki [7402-APB/1]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022/23] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (nieparzyste), 15:00 - 17:30
sala AB 1.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 19:00
sala AB 1.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Sebastian Dudzik, Dariusz Pniewski
Zakres tematów:

Zajęcia prowadzone przez Dariusza Pniewskiego:

1) "Społeczne obiegi wiedzy humanistycznej" i "humanistya prewencyjna".

2) Długie trawnie kategorii estetycznych, ich współczesne redefinicje i użyteczność w badaniach:

a) geneza kategorii wzniosłości, jej podstawowe wyznaczniki: retoryka Pseudo-Longinusa, „poetyka” Edmunda Burke’a i koncepcja Immanuela Kanta. b) narratologia. Narracje o technice i technologii – technological sublime (tradycyjna poetyka wzniosłości z nowymi motywami: kolej, lokomotywy; współczesne analogie – cyber sublime, virtual reality). Maszyny - „nieludzcy uczestnicy” sieci; chemia, fizyka, mineralogia (relacje człowiek – natura) jako „przedłużenie” ciała (Stacy Alamo).

3) Narracja i ideologia (propaganda): political sublime i technological sublime w amerykańskiej fotografii prasowej lat 30. XX wieku.

4) Percepcja i wyobraźnia. Miejsce / nie-miejsce:

a) Kantowska koncepcja wzniosłości. Percypowanie miasta: architektura (obiekty użyteczności publicznej), „symbole” miasta (drapacze chmur, mosty, budynki wojskowe; Nowy Jork (Empire State Building), Moskwa („Siedem Sióstr”), Paryż (Wieża Eiffla), Toruń (wybrane zabudowania twierdzy, budynki użyteczności publicznej), urban sublime wg Christophe’a den Tandta (od amerykańskiej powieści początku XX wieku, przez cyberpunk, po miasta przyszłości),

a) fotografia negatywowa – rejestracja eksperymentów optycznych i chemicznych jako sztuka (prawdopodobna geneza „Nad wodą wielką i czystą” A. Mickiewicza – wyobraźnia „monochromatyczna”, wzniosłość, percepcja, emocje a środowisko naukowe w Lozannie w czasie pobytu Mickiewicza), wzniosłość i czas / analiza czasu i fotografia: wzajemne inspiracje języka malarstwa/literatury i języka nauki (Etienne-Jules Marey)

5. Wzniosłość postmodernistyczna/ wzniosłość awangardowa: koncepcja Jean-Francois Lyotarda

Metody dydaktyczne:

1) https://spoleczneobiegiwiedzy.pl/spoleczne-obiegi-wiedzy-akademickiej-kategorie-autoetnograficzne/

2) Resilience Academic Team (RAT), "Humanistyka prewencyjna", Warszawa-Poznań 2022 (wybór).

3)

3.a. Lyotard Jean-Francois, Wniosłość i awangarda, „Teksty Drugie”, nr 2/3 (38/39), s. 173-189:

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1996-t-n2_3_(38_39)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1996-t-n2_3_(38_39)-s173-189/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1996-t-n2_3_(38_39)-s173-189.pdf

3.b. Jacques Ranciere, The Sublime from Lyotard to Schiller (2004)

https://www.radicalphilosophy.com/article/the-sublime-from-lyotard-to-schiller

4)

4.a. Nye David E., American Technological Sublime, Cambridge Mass, London 1994

https://books.google.pl/books?id=LrdbOJFxWIoC&printsec=frontcover&dq=nye+david&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwir3P3i1YbhAhUIaVAKHR1RAngQ6AEIKDAA#v=onepage&q=nye%20david&f=false

4.b. Francois Pieter, If it’s 1815, this must be Belgium: The Origins of the Modern Travel Guide

https://www.jstor.org/stable/23315044?seq=1

4.c. Bal Mieke, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2013 (wybrane fragmenty).

4.d. Alaimo Stacy, Bodily natures. Science, Environment, and the Material Self, Indianapolis 2010 (fragment):

https://iupress.org/9780253222404/bodily-natures/

dostępne również w bibliotece UMK (na miejscu oraz online)

5)

5.a. Zizek Slavoj, Wzniosły obiekt ideologii, Wrocław 2001.

6)

6.a. fragmenty wybranych tekstów Ch. den Tandta (dostępne online w open source)

6.b. Augé Marc, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2011.

7)

7.a. Kanicki Witold, Ujemny biegun fotografii. Negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej, Gdańsk 2016 (fragmenty).

7.b. Jablonka Ivan, La décomposition du mouvement (2016) :

https://histoire-image.org/etudes/decomposition-mouvement

7.c. Edwards Paul, Paul Valery et Etienne-Jules Marey... (2014) :

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01504256/document

8) dodatkowe (fragmenty):

8.a. Clewis, Robert R., The Sublime Reader, 2018: https://www.bloomsbury.com/au/the-sublime-reader-9781350030145/

8.b. Brady Emily, The Sublime in Modern Philosophy: Aesthetics, Ethics, and Nature, Cambridge 2013:

https://books.google.pl/books?id=BfokAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Metody i kryteria oceniania:

D. Pniewski, kryteria oceniania;

- uczestnictwo w zajęciach: 30%

- aktywność – 30%

- projekt własny (zaliczeniowy) - 40%

Kryteria oceny:

brak zaliczenia: 50 %

dostateczny: 51-60%

dostateczny plus: 61-70%

dobry: 71-83 %

dobry plus: 84-94 %

bardzo dobry: 95-100 %

Uwagi:

zajęcia dedykowane doktorantom Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)