Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Filozofia współczesna niemiecka [2402-F-S1-3-WFN] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Filozofia współczesna niemiecka [2402-F-S1-3-WFN]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 311
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-22 13:15 : 14:45 sala 311
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
2024-05-29 13:15 : 14:45 sala 311
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
2024-06-05 13:15 : 14:45 sala 311
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Kupś
Literatura:

Szczegółowa literatura przewidziana na poszczególne zajęcia podana jest poniżej.

Zakres tematów:

Proponowane teksty w układzie chronologicznym (uproszczone opisy bibliograficzne; w sporadycznych wypadkach możliwe jest korzystanie z dowolnego wydania):

(A) Teksty obligatoryjne

SCHOPENHAUER

• A. Schopenhauer, Czworaki korzeń zasady racji dostatecznej, Kęty 2003, s. 11-14, 116-122; A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, Warszawa 1994, t. I, s. 30-54.

• A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, Warszawa 1994, t. I, 270-315, 395-413, 652-656; A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, Warszawa 1995, t. II, s. 640-655.

• A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, Warszawa 1994, t. 1, s. 438-452, 570-601; A. Schopenhauer, O podstawie moralności, Warszawa 1994, s. 19-27, 75-80.

DILTHEY

• W. Dilthey, Powstanie hermeneutyki, Uzupełnienia z rękopisów, [w:] tenże, Pisma estetyczne, Warszawa 1982, s. 290-323; Z. Kuderowicz, Dilthey, Warszawa 1987, s. 186-195, 214-233.

NIETZSCHE

• F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, Kraków 1994, s. 33-58.

• F. Nietzsche, O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie, [w:] tenże, Pisma pozostałe 1862-1875, Kraków 1993, s. 183-199; Z. Kuderowicz, Nietzsche, Warszawa 1990, s. 181-189, 200-212.

• F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, (dowolne wydanie) [rozdziały: Przedmowa Zaratustry: § 4 - § 10; Mowy Zaratustry: O trzech przemianach, O kazalnicach cnoty, O tysiącu i jednym celu, O wyzwoleniu, O widmie i zagadce, O starych i nowych tablicach, Ozdrowieniec].

• F. Nietzsche, Z genealogii moralności, Warszawa 1905-1906, rozdział: Co znaczą ideały ascetyczne?, par. 1-16 [w tym wydaniu s. 113-157].

MARKS

• K. Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp; W kwestii żydowskiej; Tezy o Feuerbachu (źródło: http://www.marxists.org/polski/marks-engels).

• K. Marks, Fetyszyzm towarowy, [w:] tenże, Kapitał, t. I (źródło: http://www.marxists.org/polski/marks-engels).

HEIDEGGER

• M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 1994, s. 38-55, 58-63.

• M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 1994, s. 74-102, 190-210.

• M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 1994, s. 300-324, 236-283.

• M. Heidegger, List o humanizmie, [w:] tenże, Znaki drogi, Warszawa 1995, s. 129-168.

JASPERS

• K. Jaspers, Sytuacje graniczne, tłum. zbiorowe, [w:] R. Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978, s. 186-242.

• K. Jaspers, Problem winy, „Etyka” 17, 1979, s. 143-207.

(B) Teksty rezerwowe

• F. Nietzsche, Schopenhauer jako wychowawca, [w:] tenże, Niewczesne rozważania, Kraków 1996, s. 169-232.

• O. Spengler, Dusza kultury; Kultura i cywilizacja, [w:] A. Kołakowski, Spengler, Warszawa 1981, s. 224-269.

• Z. Freud, Przyszłość pewnego złudzenia, [w:] tenże, Człowiek, religia, kultura, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1967, s. 147-197.

• Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, [w:] tenże, Kultura jako źródło cierpień, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1992, s. 55-126.

Lektury i opracowania są dostepne na MOODLE: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1399

Hasło: Nietzsche

Metody dydaktyczne:

Podstawą zajęć są polskie przekłady wybranych dzieł współczesnej filozofii niemieckiego obszaru językowego (Schopenhauer, Dilthey, Nietzsche, Marks, Heidegger, Jaspers). Zajęcia polegają na samodzielnej lekturze tekstów źródłowych, analizie i dyskusji. Podczas zajęć studenci omawiają i samodzielnie interpretują wybrane fragmenty tekstu.

Każdy student podczas zajęć przynajmniej dwukrotnie przedstawia samodzielnie przygotowany referat lub prezentację (w zależności od własnych preferencji). Zakres tematyczny i sposób przeprowadzenia referatu lub prezentacji jest indywidualnie ustalany z prowadzącym zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wieloetapowa i składa się z kilku elementów:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (obecność, znajomość lektury, posiadanie tekstu podczas zajęć w wersji tradycyjnej lub cyfrowej),

- przygotowanie do zajęć (poza w.w. prezentacje lub referaty),

- cząstkowe e-kolokwia i kolokwium końcowe (w formie pisemnej lub ustnej).

Student ma prawo do jednej nieobecności podczas zajęć. Pozostałe nieobecności wymagają zaliczenia.

Uwagi:

Filozofia - I stopnia - 3 rok - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)