Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [2403-PE-1091-L-s2] Semestr letni 2023/24
Seminarium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [2403-PE-1091-L-s2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 385
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Nauk Pedagogicznych (Lwowska 1) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Kowalczyk
Literatura:

1.. Becker H. (2013) Warsztat pisarski badacza. PWN, Warszawa

2. Kubinowski D. (2011) Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja. UMCS, Lublin

5. Jemielnik, D. (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie Tom 1 i 2.

6. Flick U. (2010) Projektowanie badania jakościowego. PWN, Warszawa

7. Flick. U. (2011) Jakość w badaniu jakościowym. PWN, Warszawa.

8.. Kvale, S. (2010) Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa

9. Gibbs, G. (2011) Analizowanie danych jakościowych. PWN, Warszawa

10. Yin, R. (2015) Studium przypadku w badaniach naukowych

Projektowanie i metody. Wyd. Naukowe UJ, Kraków.

11. Creswell J. (2013) Projektowanie badań naukowych Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków

12. Babbie E. (2008) Podstawy badań społecznych. Warszawa

13. Łobocki M. (2011) Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków

14. Rubacha k. (2008) Metodologia badań nad edukacją. Warszawa

15. Palka S. (res) (2010) Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk

Zakres tematów:

ZAKRES TEMATÓW PROJEKTÓW BADAWCZYCH W RAMACH SEMINARIUM

Zagadnienia z obszaru resocjalizacji, resocjalizacji penitencjarnej, kryminologii i wiktymologii

Seminarium obejmuje prowadzenie badań jakościowych oraz ilościowych w obszarach ujętych jako:

1. Resocjalizacja instytucjonalna i w środowisku otwartym (ograniczenia, skuteczność podejmowanych działań, przejawy patologii instytucji i patologii wśród osób umieszczonych w zamkniętych jednostkach resocjalizacyjnych oraz penitencjarnych, kuratela sądowa, - skuteczność oddziaływań, ograniczenia)

2. Metodyka resocjalizacji - strategie i metody stosowane w resocjalizacji nieletnich, metody i formy oddziaływań stosowane w resocjalizacji penitencjarnej, nowe strategie oddziaływań resocjalizacyjnych (model gotowości do resocjalizacji, model GLM)

3. Niedostosowanie społeczne - diagnostyka niedostosowania

4. Sprawcy i sprawczynie przestępstw seksualnych - diagnostyka, czynniki ryzyka i możliwości resocjalizacji

5. Sprawcy zabójstw - młodociani i dorośli sprawcy zabójstw jedno i wielokrotnych

6. Kobiety jako sprawczynie przestępstw gwałtownych i seksulanych

7. Wiktymizacja (wiktymizacja w związkach, funkcjonowanie ofiar, mechanizmy i strategie obronne)

8. Przejawy patologii - przemoc, agresja w relacjach interpresonalnych

.

RAMY TREŚCI

Seminarium obejmuje ponadto następujące bloki treści:

1. Założenia i realizacja jakościowego projektu badawczego

2. Założenia i realizacja ilościowego projektu badawczego

3. Zasady pisania naukowego w stylu APA

3. Problematyka gromadzenia i analizy danych

4. Pisanie raportu z badań

PROJEKTY I METODY BADAŃ

Podczas seminarium studenci mają możliwość realizacji badań jakościowych oraz ilościowych:

1. jakościowych studiów przypadków

2. badań procesualnych, badań cyklu życia

3. fokusowych

4. porównawczych

5. longitudinalnych

Metody dydaktyczne:

- metoda problemowa

- projektu badawczego

- burza mózgów

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania uwzględnia:

Wykorzystaną bibliografię- 25%

Strukturę pracy (lub danej części pracy mgr) -25 %

Merytoryczny poziom prezentowanych treści -25%

Ocenę kompetencji pisemnego prezentowania treści -25 %

Kryteria oceniania końcowego projektów badawczych i pracy mgr

Powyżej 95 % ocena bardzo dobry

90 % ocena dobry plus

80 % ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

60 % - próg zaliczenia, ocena dostateczny

Uwagi:

II rok pedagogika s2 - dr hab. Małgorzata Kowalczyk. prof. UMK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)