Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język rosyjski [2500A-LR2ROS-60] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język rosyjski [2500A-LR2ROS-60]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala AB 3.07
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każda środa, 16:45 - 18:15
sala AB 3.07
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-22 16:45 : 18:15 sala AB 3.07
Collegium Humanisticum
2024-04-24 16:45 : 18:15 sala AB 3.07
Collegium Humanisticum
2024-04-29 16:45 : 18:15 sala AB 3.07
Collegium Humanisticum
2024-05-06 16:45 : 18:15 sala AB 3.07
Collegium Humanisticum
2024-05-08 16:45 : 18:15 sala AB 3.07
Collegium Humanisticum
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tatiana Zinowjewa
Literatura:

Хавронина С.А., Харламова Л.А., Русский язык. Лексико-грамматический курс для начинающих, Москва 2008.

Richard Robin, Karen Evans-Romaine, Galina Shatalina, Golosa. A_Basic Course in Russian. Booke one. Fifth Edition.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

Гласные [a], [o], [u], [y], [e], [i] / Vowels [a], [o], [u], [y], [e], [i]

Твёрдые согласные [m], [p] – [b]; [n], [t] – [d]; [f] – [v]; [s] – [z] / Hard consonants [m], [p] – [b]; [n], [t] – [d]; [f] – [v]; [s] – [z]

Ударение в двухсложных словах / Accent In two-syllable words.

Редукция гласных [a], [o] / Reduction of vowels [a], [o]

Интонация повествовательного предложения (завершённого высказывания) / Intonation of the declarative sentence (the completed statement).

Твёрдые согласные [k] – [g], [r], [l] / Hard consonants [k] – [g], [r], [l]

Ударение в трёхсложных словах / Accent In three-syllable words.

Интонация вопросительного предложения (с вопросительным словом) / Intonation of the interrogative sentence (with an interrogative word).

Интонация вопросительного предложения (без вопросительного слова) / Intonation of the interrogative sentence (without an interrogative word).

Оглушение звонких согласных в конце слова / Devocalization of voiced consonants at the end of a word.

Твёрдые согласные [š] – [ž], [h], [c] / Hard consonants [š] – [ž], [h], [c]

Оглушение звонких согласных перед глухими / Devocalization of voiced consonants before unvoiced others.

Согласный [j]. Буква й. / Consonant [j]. Letter й.

Буквы я, е, ё, ю / Letters я, е, ё, ю

Мягкие согласные [n’], [t’] – [d’]; [s’] – [z’], [f’] – [w’]; [m’], [p’] – [b’]; [r’], [l’] / Soft consonants [n’], [t’] – [d’]; [s’] – [z’], [f’] – [w’]; [m’], [p’] – [b’]; [r’], [l’]

Редукция гласных [e], [a] после мягких согласных / Reduction of vowels [e], [a] after consonants.

Мягкие согласные [k’] – [g’]; [h’], [č’], [š’] / Soft consonants [k’] – [g’]; [h’], [č’], [š’]

Как назвать человека, указать на предмет (одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; род имён существительных) / How to name a person, to point to an object (animate and animate nouns; gender of nouns)

Как обратиться к собеседнику, как начать разговор / How to address somebody, to begin a conversation

Как назвать профессию, род занятий / How to call a person’s profession, trade or occupation

Как спросить и сообщить о местонахождении предмета или лица (наречия места) / How to ask aoubt the location of an object Or a person and how to say where an object Or a person is located (adverbs denoting location)

Как сказать о множественности (множественное число имён существительных) / How to indicato pluralisty (the plural of nouns)

Как выяснить принадлежность (притяжательные местоимения) / How to find out to whom something belongs (posessive pronouns)

Как предствить(ся), как познакомить(ся) / How to prezent somebody (oneself), how to acquaint somebody (get acquainted)

Как охарактеризовать предмет/лицо (прилагательные, притяжательные и указательные местоимения, порядковые числительные единственного числа) / How to describe an object/a person (adjectives, possesive and demonstrative pronouns, ordinal numerals In singular)

Как выяснить принадлежность чего-либо другому лицу (родительный падеж существительных единственного числа) / How to find out possesion of something by another person (the genitive case of nouns singular)

Как сообщить о действии (глаголы I спряжения в настоящем времени) / How to report an action (conjugation I verbs In the Present Tense)

Как выяснить время совершения действия / How to find out the time of an action

Об сказать об отсутствии наличия предмета/лица (родительный падеж существительных единственного числа) / How to report the Lack of an object (the Genitive case of nouns singular)

Как назвать лицо, совместно с которым совершается действие (творительный падеж существительных единственного числа / How to name a person with whom the action In performer (the Instrumental case of nouns singular)

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa

Metody i kryteria oceniania:

W toku nauczania student uzyskuje semestralną ocenę z lektoratu (semestr IV), na którą składają się:

- oceny z pisemnych testów kontrolnych

- oceny za odpowiedzi ustne, czytanie, tłumaczenie,

- oceny za inne prace pisemne,

- aktywność na zajęciach,

- test zaliczeniowy.

Lektorat kończy się egzaminem pisemnym (semestr V).

Próg zaliczenia wynosi 60%.

Uwagi:

lektorat języka obcego dla studentów II lub I roku kierunków Wydziału Humanistycznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)