Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia filozofii nowożytnej [2402-F-S1-2L-HFN] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia filozofii nowożytnej [2402-F-S1-2L-HFN]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 311
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-23 09:45 : 11:15 sala 311
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
2024-06-06 09:45 : 11:15 sala 311
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
2024-06-13 09:45 : 11:15 sala 311
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Kupś
Literatura:

Podaje tytułu lektur w j. polskim (autor i tytuł). Ponieważ w przypadku najważniejszych tytułów istnieje wiele wydań oraz - w niektórych przypadkach - wiele tłumaczeń tych samych tekstów źródłowych, możliwe jest korzystanie ze wszystkich dostępnych.

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁOŚCI:

• Immanuel Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka

• Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

• Immanuel Kant, Odpowiedź na pytanie: Co to jest oświecenie?

• Immanuel Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE WE FRAGMENTACH:

• Immanuel Kant, Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga

• Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu

• Immanuel Kant, Do wiecznego pokoju

• Immanuel Kant, Religia w obrębie samego rozumu

• Immanuel Kant, Powszechna historia naturalna i teoria nieba

• Johann Gottlieb Fichte, Powołanie człowieka

• Johann Gottlieb Fichte, Teoria wiedzy

• Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia ducha

• Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Zasady filozofii prawa

• Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z filozofii dziejów

• Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z filozofii religii

WYBRANE OPRACOWANIA DOSTĘPNE W JĘZYKU POLSKIM:

Piotr Dehnel, Antynomie rozumu. Z dziejów filozofii niemieckiej XVIII i XIX wieku (Wrocław 1998); Steffen Dietzsch, Immanuel Kant. Biografia (Warszawa 2005); Heinrich Heine, Z dziejów religii i filozofii w Niemczech (Kraków 1997); Ottfried Höffe, Kant (Warszawa 1994); Radosław Kuliniak, Spór o oczywistość nauk metafizycznych. Konkurs Królewskiej Akademii Berlińskiej z 1763 roku (Wrocław 2003); Zbigniew Kuderowicz, Kant (Warszawa 2000); Tomasz Kupś, Filozofia religii Immanuela Kanta (Toruń 2008); Tomasz Kupś, Opus postumum Immanuela Kanta (Toruń 2016); Jarosław Rolewski, Nowa metafizyka Kanta (Toruń 2002); Roger Scruton, Kant (Warszawa 2022); Marek J. Siemek, Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej (Warszawa 2011); Mirosław Żelazny, Idea wolności w filozofii Kanta (Toruń 2001); Mirosław Żelazny, Heglowska filozofia ducha (Warszawa 2000).

Zaleca się korzystanie z każdych dostępnych opracowań oraz tekstów źródłowych, opracowań i lektury uzupełniających.

Zakres tematów:

1. Filozofia przedkrytyczna Kanta

2. Teoretyczna filozofia Kanta okresu krytycznego (filozofia transcendentalna)

3. Filozofia praktyczna Kanta

4. Idealizm Fichtego i Schellinga

5. Heglowska filozofia ducha

Czas poświęcony na realizację poszczególnych tematów zależy od złożoności poruszanej tematyki i obszerności lektury.

Poszczególne tematy oraz lektury i materiały pomocnicze znajdują się na MOODLE: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1401

hasło: Kant

Metody dydaktyczne:

Podstawą zajęć są polskie przekłady dzieł klasycznej filozofii niemieckiej (Kant, Fichtego i Hegla). Zajęcia polegają na samodzielnej lekturze tekstów źródłowych, analizie i dyskusji. Podczas zajęć studenci omawiają i samodzielnie interpretują wybrane fragmenty tekstu.

Każdy student podczas zajęć przynajmniej dwukrotnie przedstawia samodzielnie przygotowany referat lub prezentację (w zależności od własnych preferencji). Zakres tematyczny i sposób przeprowadzenia referatu lub prezentacji jest indywidualnie ustalany z prowadzącym zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wieloetapowa i składa się z kilku elementów:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (obecność, znajomość lektury, posiadanie tekstu podczas zajęć w wersji tradycyjnej lub cyfrowej),

- przygotowanie do zajęć (poza w.w. prezentacje lub referaty),

- cząstkowe e-kolokwia i kolokwium końcowe (w formie pisemnej lub ustnej).

Student ma prawo do jednej nieobecności podczas zajęć. Pozostałe nieobecności wymagają zaliczenia.

Uwagi:

Filozofia - I stopnia - 2 rok - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)