Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego [2502-s1LPC1L-GFJP] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka funkcjonalna języka polskiego [2502-s1LPC1L-GFJP]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 311
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-29 11:30 : 13:00 sala 311
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
2024-06-05 11:30 : 13:00 sala 311
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
2024-06-12 11:30 : 13:00 sala 311
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Gębka-Wolak
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1816
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Wiśniewski M., 1997, „Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego”, Toruń.

2. Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1999, „Problemy ogólne słowotwórstwa”, "Rzeczownik", w: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, "Gramatyka współczesnego języka polskiego", t. 2: Morfologia, Warszawa, s. 361-388, 389-468.

3. Nagórko A., 2003, „Zarys gramatyki polskiej (rozdział „Słowotwórstwo”)”, Warszawa, s.157-237.

4. M. Bańko, 2002, „Wykłady z fleksji polskiej”, Warszawa.

Zakres tematów:

1. Pojęcie funkcji w lingwistyce. Gramatyka funkcjonalna jako „montażownia” komunikacyjnych jednostek mowy.

2. Praktyczne zastosowania fonetyki.

3. Substancja foniczna i subkod prozodyczny.

4. Zjawiska fonetyczne. Podstawowe typy asymilacji głoskowych i ich związek z rejestrem polszczyzny. Charakterystyka zjawisk prozodycznych znamiennych dla współczesnej polszczyzny.

5. Zależności pomiędzy wymową a pisownią. Modyfikacje pisowni uwarunkowane pragmatycznie.

6. Pojęcie morfemu. Typy morfemów ze względu na dystrybucję. Funkcjonalna klasyfikacja morfemów.

7. Słowotwórstwo a fleksja. Kategorialność, regularność znaczeniowa, produktywność.

8. Typy i funkcje formantów słowotwórczych.

9. Reguły tworzenia derywatów rzeczownikowych, przymiotnikowych i czasownikowych. Derywaty proste i złożone.

10. Słowotwórstwo w kontekście opozycji system - tekst. Derywaty potencjalne a okazjonalizmy. Problematyka kreatywności leksykalnej w komunikacji językowej.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: opis, pogadanka, wykład konwersatoryjny.

Metody eksponujące: pokaz.

Metody poszukujące: ćwiczeniowa, obserwacji, klasyczna metoda problemowa, projektu, referatu, stolików eksperckich.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola bieżąca podczas zajęć: zadania domowe, zadania praktyczne w czasie zajęć.

Kontrola końcowa: opracowanie tekstu i prezentacja.

Podstawą zaliczenia jest:

- obecność na warsztatach (minimum 80%);

- aktywność na zajęciach: K1, K2, W3;

- wykonywanie ćwiczeń podczas zajęć oraz zadań domowych: W1, W2, U1, U2, U3;

- końcowe zaliczenie: opracowanie warsztatów, opracowanie tekstu i prezentacja: W1, W2, U1, U2, U3.

Skala oceniania:

Bardzo dobry – 91-100%

Dobry plus – 81-90%

Dobry – 71-80%

Dostateczny plus – 61-70%

Dostateczny – 51-60%

Niedostateczny – 50% i mniej

W wypadku zajęć zdalnych końcowe zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie zdalnej.

Uwagi:

I rok, lingwistyka praktyczna i copywriting s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)