Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka języka polskiego 2 [2505-s1FPO2Z-GJP] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka języka polskiego 2 [2505-s1FPO2Z-GJP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 219
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Iwona Kaproń-Charzyńska
Literatura:

1. Bartnicka B., Satkiewicz H., Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa 1990.

2. Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1994 (wybrane hasła z morfologii).

3. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, wyd. 2. poprawione i uzupełnione, Wrocław 1999 (wybrane hasła z morfologii).

4. Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny, Warszawa 2001.

5. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1998, rozdział Słowotwórstwo, s. 157-237.

6. Pyzik J., Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion, Kraków 2013.

7. Waszakowa K., System słowotwórczy, w: Język polski. Najnowsze dzieje języków słowiańskich, red. S. Gajda, Opole 2001, s. 88-107.

8. Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, red. H. Jadacka, M. Skarżyński, t. 1-3, Kraków 2001, 2004.

Zakres tematów:

1. Morfemy w języku polskim: pojęcie morfemu, typologia morfemów, zjawisko allomorfii (powtórzenie).

2. Słowotwórstwo polskie – derywacja prosta a kompozycja.

3. Procesy słowotwórcze – afiksacja, derywacja paradygmatyczna i ujemna.

4. Funkcje środków słowotwórczych.

5. Najważniejsze kategorie słowotwórcze rzeczowników.

6. Wybrane produktywne typy słowotwórcze derywatów rzeczownikowych we współczesnej polszczyźnie.

7. Uwagi o słowotwórstwie czasowników i przymiotników.

8. Kompozycje słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie.

Metody dydaktyczne:

- metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka);

- metody dydaktyczne eksponujące (pokaz).

- metody dydaktyczne poszukujące (ćwiczeniowa, obserwacji, doświadczeń).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1. Kontrola w postaci prac pisemnych i egzaminu. W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K2

2. Kontrola bieżącej kontroli aktywności studenta na zajęciach (ocenianie bieżące na podstawie wykonanych ćwiczeń i prac pisemnych). W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2

Kryteria oceniania

1. Wyniki pisemnych prac kontrolnych i egzaminu.

2. Aktywność studenta na zajęciach (ocenianie bieżące na podstawie wykonanych ćwiczeń/prac).

3. Obecność na zajęciach w wymiarze nie mniejszym niż 80%.

Skala oceniania:

Bardzo dobry – 91-100%

Dobry plus – 81-90%

Dobry – 71-80%

Dostateczny plus – 61-70%

Dostateczny – 51-60%

Niedostateczny – 50% i mniej

Oceny klasyfikujące:

bardzo dobry 4,51 – 5,0

dobry plus 4,17 – 4,50

dobry 3,84 – 4,16

dostateczny plus 3,50 – 3,83

dostateczny 3,0 – 3,49

Uwagi:

II rok, filologia polska jako obca s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)