Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego [2514-s1ROS1L-PNJR] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka rosyjskiego [2514-s1ROS1L-PNJR]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 13:00
sala 406
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
każda środa, 9:45 - 13:00
sala 405
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-22 09:45 : 13:00 sala 406
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
2024-04-24 09:45 : 13:00 sala 405
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
2024-04-29 09:45 : 13:00 sala 406
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
2024-05-06 09:45 : 13:00 sala 406
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
2024-05-08 09:45 : 13:00 sala 405
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Irena Matczyńska
Literatura:

Literatura:

Matczyńska I., Język rosyjski dla Polaków (cz. 1), Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019.

Matczyńska I., Język rosyjski dla Polaków (cz. 2), Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2020.

Zakres tematów:

Nauczanie tradycyjne

W zakresie fonetyki języka rosyjskiego kontynuacja kształcenia umiejętności:

– wymowy wszystkich akcentowanych samogłosek;

– wymowy spółgłosek, artykulacyjnie istotnie różniących się od polskich;

– żywych procesów fonetycznych (redukcja samogłosek nieakcentowanych, asymilacje spółgłoskowe);

– innych zjawisk fonetycznych (wymowa spółgłosek podwojonych, wymowa nietypowych dla języka polskiego grup spółgłoskowych, realizacja miękkości synchronicznej, wymowa przyimków przed wyrazami ortotonicznymi);

– podstawowych konturów intonacyjnych.

W zakresie gramatyki rosyjskiej:

1. Określanie stosunków przestrzennych.

2. Wyrażanie posiadania, istnienia, przynależności.

3. Wyrażanie modalności.

W zakresie leksyki opanowanie tematów:

1. Учёба в университете: учебные предметы, виды занятий, нагрузка.

2. Различные средства связи: виды современных средств связи;

использование современных средств связи в личной жизни, учебе, работе; телефонный разговор; личное и деловое письмо.

3. Человек и его свободное время: Чем вы любите заниматься на досуге? Почему? Какие увлечения и хобби у вас и ваших родных/друзей/знакомых?

4. Друзья и знакомые: С кем вы дружите? Как долго? Почему?

Wyrażenia z dziedziny rosyjskiej etykiety językowej:

1. Wyrażanie podziękowań;

2. Wyrażanie przeprosin;

3. Wyrażanie pozdrowień, życzeń;

4. Wyrażanie pochwały, aprobaty, rekomendacji (np. przeczytania książki, obejrzenia filmu).

Ze względu na specyfikę nauczania języka rosyjskiego na I roku (nauczanie zintegrowane) tematy leksykalne oraz wyrażenia z dziedziny rosyjskiej etykiety językowej wymienione w sylabusie z podziałem na semestr zimowy i letni w ciągu roku akademickiego przeplatają się, poszerzają i wzajemnie się uzupełniają.

Nauczanie na odległość

W zakresie fonetyki języka rosyjskiego kontynuacja kształcenia umiejętności:

– wymowy wszystkich akcentowanych samogłosek;

– wymowy spółgłosek, artykulacyjnie istotnie różniących się od polskich;

– żywych procesów fonetycznych (redukcja samogłosek nieakcentowanych, asymilacje spółgłoskowe);

– innych zjawisk fonetycznych (wymowa spółgłosek podwojonych, wymowa nietypowych dla języka polskiego grup spółgłoskowych, realizacja miękkości synchronicznej, wymowa przyimków przed wyrazami ortotonicznymi);

– podstawowych konturów intonacyjnych.

W zakresie gramatyki rosyjskiej:

1. Określanie stosunków przestrzennych.

2. Wyrażanie posiadania, istnienia, przynależności.

3. Wyrażanie modalności.

W zakresie leksyki opanowanie tematów:

1. Учёба в университете: учебные предметы, виды занятий, нагрузка.

2. Различные средства связи: виды современных средств связи;

использование современных средств связи в личной жизни, учебе, работе; телефонный разговор; личное и деловое письмо.

3. Человек и его свободное время: Чем вы любите заниматься на досуге? Почему? Какие увлечения и хобби у вас и ваших родных/друзей/знакомых?

4. Друзья и знакомые: С кем вы дружите? Как долго? Почему?

Wyrażenia z dziedziny rosyjskiej etykiety językowej:

1. Wyrażanie podziękowań;

2. Wyrażanie przeprosin;

3. Wyrażanie pozdrowień, życzeń;

4. Wyrażanie pochwały, aprobaty, rekomendacji (np. przeczytania książki, obejrzenia filmu).

Ze względu na specyfikę nauczania języka rosyjskiego na I roku (nauczanie zintegrowane) tematy leksykalne oraz wyrażenia z dziedziny rosyjskiej etykiety językowej wymienione w sylabusie z podziałem na semestr zimowy i letni w ciągu roku akademickiego przeplatają się, poszerzają i wzajemnie się uzupełniają.

Metody dydaktyczne:

Podające, problemowe, eksponujące, praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Nauczanie zdalne

Semestr letni kończy się egzaminem.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia semestru. Zaliczenie wystawia się na ostatnich zajęciach w semestrze.

Warunki otrzymania zaliczenia:

– obecności i aktywności na zajęciach;

– pozytywne oceny z prac kontrolnych;

– pozytywne oceny z prac bieżących: zadań domowych, wypowiedzi ustnych i pisemnych itp.;

- pozytywna ocena z zaliczenia ustnego, obejmującego wszystkie zganienia przewidziane w programie.

Przy ocenianiu stosuje się metodę oceniania kształtującego i oceniania kryterialnego.

Próg zaliczeniowy dla wszystkich prac pisemnych: 60%.

Egzamin składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej.

Część pisemna – test leksykalno-gramatyczny z elementami ortografii (150 p.).

Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest otrzymanie z części pisemnej nie mniej niż 90 p. (60% od 150; jeżeli wynik z części pisemnej jest mniejszy niż 90 p., student pisze poprawkę podczas sesji poprawkowej; dopiero po zdaniu części pisemnej jest on dopuszczony do części ustnej egzaminu). Na egzaminie ustnym sprawdza się umiejętność formułowania własnej wypowiedzi na jeden z tematów z zakresu programu I roku oraz stopień opanowania fonetyki praktycznej języka rosyjskiego (czytanie tekstu o objętości ok. 100 słów z zaznaczonymi akcentami).

Student zdaje egzamin ustny, jeżeli liczba uzyskanych punktów z każdej części egzaminu ustnego (wypowiedzi i czytania) stanowi nie mniej niż 60%.

Na wszystkich zajęciach osoby uczestniczące w zajęciach muszą mieć włączoną kamerę.W ciągu semestru studenci piszą prace kontrolne, ustnie zaliczają opanowanie zawartych w programie zagadnień. Poszczególne pisemne prace zaliczeniowe oraz pracę egzaminacyjną student pisze z włączonymi kamerą i głośnikami. Kamera musi być ustawioną w taki sposób, żeby wykładowca widział twarz studenta oraz przestrzeń pomiędzy studentem a jego komputerem. Egzamin - tak samo jak wszystkie zajęcia w semestrze - odbywa się na Mikrosoft Teams: im1484@o365.umik.pl

Uwagi:

I rok, filologia rosyjska s1, lingwistyka stosowana s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)