Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego [2514-s1ROS1L-PNJR] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka rosyjskiego [2514-s1ROS1L-PNJR]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 13:00
sala 404a
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
każda środa, 8:00 - 11:15
sala 315
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Kamila Sadowska-Krahl
Literatura:

Чернышов С., Чернышова А., Поехали!, ч. 1.1, Санкт-Петербург 2019.

Чернышов С., Чернышова А., Поехали!, ч. 1.2, Санкт-Петербург 2019.

Эсмантова Т., Русский язык: 5 элеметов (уровень А1), Санкт-Петербург 2008.

Эсмантова Т., Русский язык: 5 элеметов (уровень А2), Санкт-Петербург 2009.

Одинцова И.В., Что вы сказали?, Санкт-Петербург 2013.

Милованова И.С., Фонетические игры и упражнения, Москва 2000.

Чакмишян К., Русский язык: игры и задания, Реканати.

Wrzesińska A., От А до Я, cz. 1, 2016

Wrzesińska A., От А до Я, cz. 2, 2015

Материалы из Интернета и других источников, адаптированные для работы на занятиях, аудио- и видеозаписи.

Zakres tematów:

W zakresie leksyki:

1. Nauka na uniwersytecie/Учёба в университете

2. Środki łączności/Различные средства связи

3. Człowiek, czas wolny hobby/Человек и его свободное время, увлечения, хобби

4. Przyjaciele i znajomi/Друзья и знакомые

Wyrażenia z dziedziny rosyjskiej etykiety językowej:

1. Zawieranie znajomości – bezpośredniej i za pośrednictwem osób trzecich, przedstawiania się;

2. Zwracanie się do osób starszych, nieznajomych, rówieśników itd.;

3. Powitanie, pożegnanie;

4. Wyrażanie prośby, pragnienia (np. w sklepie, na poczcie, w stołówce);

5. Wyrażanie podziękowań;

6. Wyrażanie przeprosin;

7. Wyrażanie pozdrowień, życzeń;

5. Wyrażanie pochwały, aprobaty, rekomendacji (np. przeczytania książki, obejrzenia filmu).

W zakresie gramatyki rosyjskiej:

1. Określanie stosunków przestrzennych;

2. Wyrażanie posiadania, istnienia, przynależności;

3. Wyrażanie modalności.

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa, podająca (objaśnienie, pogadanka, wykład informacyjny), aktywizująca (gry dydaktyczne, metoda inscenizacji, burza mózgów)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają prace kontrolne (sprawdziany pisemne i ustne), bieżące przygotowanie do zajęć, regularny udział i aktywność, prace domowe.

Ocena jest wystawiana na ostatnich zajęciach w semestrze.

Nauczanie zdalne

W trakcie trwania zajęć, prac pisemnych, zaliczeń w formie zdalnej student musi pozostać w zasięgu włączonej kamery.

Próg zaliczeniowy dla wszystkich prac pisemnych: 60%.

Egzamin składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej.

Część pisemna – test leksykalno-gramatyczny z elementami ortografii (150 p.).

Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest otrzymanie z części pisemnej nie mniej niż 90 p. (60% od 150; jeżeli wynik z części pisemnej jest mniejszy niż 90 p., student pisze poprawkę podczas sesji poprawkowej; dopiero po zdaniu części pisemnej jest on dopuszczony do części ustnej egzaminu). Na egzaminie ustnym sprawdza się umiejętność formułowania własnej wypowiedzi na jeden z tematów z zakresu programu I roku oraz stopień opanowania fonetyki praktycznej języka rosyjskiego (czytanie tekstu o objętości ok. 100 słów z zaznaczonymi akcentami).

Student zdaje egzamin ustny, jeżeli liczba uzyskanych punktów z każdej części egzaminu ustnego (wypowiedzi i czytania) stanowi nie mniej niż 60%.

Uwagi:

I rok, filologia rosyjska s1, lingwistyka stosowana s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)