Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura wypowiedzi [2506-s1POL3L-KUW] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kultura wypowiedzi [2506-s1POL3L-KUW]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 304
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Kamper-Warejko
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Apresjan, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka,

Warszawa 2000.

Formy i normy, czyli praktyczna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

H. Jadacka, A. Markowski, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, Warszawa 2008.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć, program, wymagania – podstawowe informacje. Przedmiot i zakres kultury wypowiedzi.

2. Sprzeczność i redundancja treści wypowiedzi (pleonazmy, tautologie).

3. Adekwatność wyboru synonimów (synonimia a tzw. bliskoznaczność).

4. Polisemia i nieznajomość znaczeń jako źródła błędów (amfibolia, ekwiwokacja, paronimia).

5. Moda w języku (wyrazy i wyrażenia modne, szablonowość wypowiedzi).

6. Neosemantyzacja i zapożyczenia (funkcje, typy, ocena normatywna).

7. Poprawność frazeologiczna – przekształcenia związków frazeologicznych (innowacje a błędy frzeologiczne).

8. Wybrane problemy poprawności słowotwórczej.

9. Wypowiedzi figuratywne (błąd językowy a metafora, metafora w tekście użytkowym).

10. Poprawne budowanie argumentacji, przykłady argumentacji nierzeczowych

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne

- metody integracyjne

- metody oparte na współpracy

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

- metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę będzie wymagało rozwiązania testu z zakresu poprawności językowej (leksyka i semantyka).

Uwagi:

III rok, filologia polska s1, spec. ogólna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)