Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski specjalistyczny II [3600-2ZEN-SPCJL-060Z] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat, grupa nr 2732

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski specjalistyczny II [3600-2ZEN-SPCJL-060Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 2732 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala s. 14
Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych jaki jest adres?
każdy czwartek, 14:00 - 15:30
sala s. 14
Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Agnieszka Pawlikowska
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/UCJO/course/view.php?id=934
Literatura:

Podręcznik kursowy:

"Success with Business", B2 Vantage, National Geographic Learning , 2020

Materiały dodatkowe:

Cosgrove A., English at Work. Practical Language Activities for working in the UK, CUP, 2011

Evans, V. Dooley, J., Cassidy, J. J., University Studies, Express Publishing, 2015

materiały własne

Zakres tematów:

Lektorat obejmuje naukę gramatyki, funkcji językowych oraz terminologii w zakresie następujących tematów:

Kształcenie akademickie

studia uniwersyteckie (podstawowa terminologia), wymiana studencka, opis przedmiotu, wykład uniwersytecki, praktyka zawodowa

Administracja Publiczna

podstawowa terminologia specjalistyczna z dziedziny Administracji

zasady etyczne w zawodzie urzędnika

Organizacja i zasady funkcjonowania państwa

system polityczny, administracyjny i prawny

Instytucje Unii Europejskiej

Formy zatrudnienia

organizacja miejsca pracy, komunikacja, praca zespołowa

System wynagrodzeń

Prowadzenie działalności gospodarczej

formy działalności, elementy strategii i planowania

Miejsce pracy

udział w spotkaniach, praca projektowa

Metody rekrutacji

ścieżka kariery, CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna

Test samooceniający 1: test gramatyczny

Test samooceniający 2: test gramatyczny

Zajęcia zdalne: do decyzji prowadzącego

Metody dydaktyczne:

Poza zajęciami w trybie tradycyjnym, część zajęć odbywa się z zastosowaniem metod zdalnych synchroniczna (MS Teams) i asynchroniczna (Moodle).

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie 2 semestrów nauki.

Szczegółowe warunki zaliczenia lektoratu omówione są w dokumencie "Organizacja o warunki zaliczenia lektoratu" dostępnym na stronie kursu na platformie Moodle.

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich testów cząstkowych na min. 60%, odpowiedzi ustnej, a także zaliczenie wszystkich prac pisemnych. Student ma również obowiązek wykonania 2 testów zdalnych w semestrze dostępnych na platformie Moodle oraz ćwiczeń zdalnych wyznaczonych przez prowadzącego.

Obowiązująca skala ocen:

60 – 67 % = 3,0 dostateczny

68 – 75 % = 3,5 dostateczny plus

76 – 83 % = 4,0 dobry

84 – 91 % = 4,5 dobry plus

92 – 100 % = 5,0 bardzo dobry

Uwagi:

3600-R2-Z-EN-B2-060-ADMNS-Z-2732

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)