Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język łaciński I [3600-1ZLA-WEWET-030Z] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat, grupa nr 122

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język łaciński I [3600-1ZLA-WEWET-030Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 122 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala s. 17
Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 14
Prowadzący: Małgorzata Skórcz
Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. „Nulla est medicina sine lingua Latina”.

Historia języka łacińskiego.

Rola i znaczenie języka łacińskiego w naukach medycznych.

Zasady wymowy i akcentowania w języku łacińskim.

Recitamus et scribimus – ćwiczenia w czytaniu, pisaniu i właściwym akcentowaniu łacińskich wyrazów ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa z zakresu weterynarii, anatomii, histologii, farmacji, diagnostyki lekarskiej.

2. Podstawowe zagadnienia z gramatyki języka łacińskiego:

a) „Per scientiam ad salutem aegroti”.

- rzeczowniki deklinacji I, II, III, IV i V

- przymiotniki I, II i III deklinacji; stopniowanie przymiotników

- zaimki: względny, wskazujący, osobowe i dzierżawcze

- przyimki łacińskie

- przedrostki łacińskie w terminologii medycznej

b) „ Primum non nocēre".

- formy podstawowe czasownika

- indicativus praesentis activi et passivi

- coniunctivus praesentis activi

- imperativus praesentis activi

- participium perfecti passivi

- orzeczenie imienne

3. „De nonnullis terminis veterinariis”.

- analiza wybranych zdań i tekstów łacińskich o tematyce weterynaryjnej oraz zawierających treści z dziedziny farmacji, chemii, nauk biologicznych a także tekstów o treści ogólnej,

- ćwiczenia gramatyczno – tłumaczeniowe,

- ćwiczenia utrwalające materiał, m.in.:

Sceletum canis - powtórzenie I i II deklinacja oraz ind. praes. act.,

REPETITIO EST MATER STUDIORUM - powt. III dekl., przymiotników I i II deklinacji,

- ćwiczenia leksykalne; kojarzenie zawartych w przerabianych tekstach, ćwiczeniach, zwrotach i sentencjach łacińskich wyrazów łacińskich z pochodzącymi od nich lub spokrewnionymi wyrazami zarówno języka polskiego (szczególnie w zakresie terminologii naukowej) jak i nowożytnych języków obcych.

4. „De morbis”.

Nazwy chorób, stanów zapalnych. Diagnozy.

5. „ In receptis legimus”.

Receptura - terminy łacińskie najczęściej używane w recepturze i ich skróty.

6. Łacińskie nazwy i terminy używane w medycynie, biologii, chemii i farmacji, ex.gr. Aloe vera, Convallaria, Mentha piperita, Viola tricolor, Betula, Extractum, tussis, Acidum sulfuricum, Acidum folicum, Magnesium oxydatum, Sulfur, - uris (S) , Ferrum, - i – (Fe) , Oxygenium, - i – (O).

7. Łacińskie sentencje oraz popularne, obecnie stosowane zwroty i wyrażenia funkcjonujące w kulturze i języku polskim (ich źródła, polskie znaczenie i przykłady stosowania), ex.gr.: anno Domini, ex officio, lege artis, nota bene, sensu stricto, status quo, stricte, vide, vidi, opus citatum/opere citato (op.cit.); idem (id.)

8. Cyfry rzymskie. Liczebniki główne i porządkowe. Nazwy miesięcy.

9. Gaudeamus.

Metody i kryteria oceniania:

I. METODY:

1. Ocena ciągła bieżącego przygotowania się do ćwiczeń i aktywności na zajęciach -

W01, W02, W03, W04, U01, U02, U03, U04, K01.

2. Sprawdziany (pisemne oraz w formie ustnych odpowiedzi) ze znajomości:

a) materiału gramatycznego i leksykalnego (szczególnie wyrazy i zwroty używane w medycynie i farmacji) -

W01, W02, W03, W04, U01;

b) nazw chorób, stanów zapalnych, diagnoz, terminów i skrótów stosowanych w receptach -

W01, W02, W03, W04, U01;

c) łacińskich sentencji i wyrażeń -

W01, W02, W03, W04, U01;

d) umiejętności tłumaczenia prostych zdań łacińskich -

W01, U01.

3. Końcowy, pisemny sprawdzian zaliczeniowy z materiału gramatyczno - leksykalnego oraz z umiejętności tłumaczenia prostych zdań, wyrażeń, diagnoz, terminów i zwrotów łacińskich.

II. KRYTERIA:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

a) przygotowywania się do ćwiczeń i aktywności na zajęciach realizowanych w tradycyjnej, stacjonarnej formie oraz za pomocą m.in. aplikacji Microsoft Teams,

b) ustnych odpowiedzi,

c) wykonania zadań umieszczonych na platformie Moodle,

d) oceny z pisemnych sprawdzianów.

Uwagi:

3600-R1-Z-LA-030-WET-Z-122

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)