Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia i antropologia społeczna [2525-s1ETN3L-SIAS] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Socjologia i antropologia społeczna [2525-s1ETN3L-SIAS]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30
sala AB 3.15
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
co druga środa (nieparzyste), 16:45 - 18:15
sala AB 3.15
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-03-06 15:00 : 16:30 sala AB 3.15
Collegium Humanisticum
2024-03-06 16:45 : 18:15 sala AB 3.15
Collegium Humanisticum
2024-03-20 15:00 : 16:30 sala AB 3.15
Collegium Humanisticum
2024-03-20 16:45 : 18:15 sala AB 3.15
Collegium Humanisticum
2024-04-17 15:00 : 16:30 sala AB 3.15
Collegium Humanisticum
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Bielska
Zakres tematów:

Zajęcia 1-2

Zajęcia organizacyjno-zapoznawcze. Podział na grupy. Wybór obszaru badawczego - trzy obszary do wyboru:

1. osoby LGBTI+, np. aktywizm, sytuacja na rynku pracy;

2. nieuczciwość akademicka, w tym ściąganie i plagiatowanie;

3. etyka i metodologia nauk społecznych, np. postrzeganie etyki badań przez osoby te badania prowadzące lub w nich uczestniczące.

Zajęcia 3

Etyka badań – dyskusja i ćwiczenie (klocki Lego, Jenga i inne opcje).

Obowiązkowy dla wszystkich: Polskie Towarzystwo Socjologiczne. 2012. Kodeks etyczny socjologa, https://pts.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/kodeks.pdf

Dla chętnych: American Anthropological Association. (brak daty publikacji). Anthropological Ethics, https://americananthro.org/about/anthropological-ethics/

Zajęcia 4-17

Prowadzenie badań ilościowych: ankiety internetowe. Analiza danych ilościowych. Pisanie raportów z badań ilościowych.

Babbie, Earl. 2005 (2019). Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN, tłum. Witold Betkiewicz i in., rozdziały 5, 7, 9, 14 (wyłącznie wydanie z 2019 roku), 15 (wyłącznie wydanie z 2019 roku).

Zajęcia 18-30

Prowadzenie badań jakościowych: wywiady pogłębione. Analiza danych jakościowych. Pisanie raportów z badań jakościowych.

Literatura zostanie dostosowana do poziomu obecnej wiedzy grupy na temat badań jakościowych i podana na początku semestru letniego.

Metody dydaktyczne:

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?

1. Zajęcia mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy (dyskusje wokół tekstów naukowych, ćwiczenia oraz realizacja praktycznych zadań badawczych).

2. Zajęcia odbywać się będą w wyznaczonych w planie godzinach. Ewentualna zmiana terminu następuje zawsze po uzgodnieniu z grupą (musi pasować wszystkim osobom z grupy).

3. Osoby studiujące są odpowiedzialne za samodzielne sporządzanie notatek z zajęć (bez notatek nic lub niewiele się pamięta, a notatki są niezbędne przy tworzeniu raportu badawczego).

4. Co do zasady (wyjątek w punkcie 5) na zajęciach nie korzystamy z telefonów komórkowych. Telefony powinny być wyłączone lub wyciszone (bez wibracji itp.).

5. Dopuszczalne jest używanie telefonów komórkowych i laptopów wyłącznie do pracy na zajęciach (sporządzanie notatek, korzystanie z tekstów, tworzenie narzędzi badawczych etc.).

6. W przypadku osób uporczywie nieprzestrzegających tej zasady prowadząca poprosi o odłożenie telefonu/komputera na stół obok drzwi wejściowych. Sprzęt będzie można odebrać na koniec zajęć.

7. Czytając teksty, należy zwrócić uwagę na: 1) główną tezę tekstu, 2) kluczowe pojęcia w nim zawarte, 3) definicje tych pojęć.

8. Każda osoba będzie miała za zadanie przygotować jedno, 20-30-minutowe interaktywne ćwiczenie dla grupy w oparciu o wybrany tekst i je przeprowadzić. Ćwiczenie nie może mieć formy otwartej dyskusji. Może być na przykład: eksperymentem, pracą z przedmiotami, ćwiczeniem terenowym, grą. Pomysł na ćwiczenie trzeba omówić z Prowadzącą na dyżurze co najmniej tydzień przed zajęciami, na których ćwiczenie ma zostać przedstawione.

9. Każda osoba studiująca ma prawo do dwóch nieobecności (nieobecności przez dwa dni kalendarzowe w ciągu całego roku akademickiego), bez uzasadnień. W tym limicie powinny się zmieści ewentualne przeziębienia. Trzecia nieobecność wymaga odrobienia (wykonanie zadania związanego z zajęciami i przedstawienia go przed grupą na zajęciach). Każda osoba sama pilnuje limitu nieobecności i odpowiada za konsekwencje przekroczenia tego limitu.

10. Ze względu na ochronę danych osobowych proszę o nieprzedstawianie mi zwolnień lekarskich ani jakichkolwiek innych dokumentów medycznych (dane medyczne to dane szczególnie wrażliwe). Ewentualne przeziębienie powinno się zmieścić w limicie nieobecności.

11. Polecane metody efektywnej nauki do wykorzystania w pracy własnej to:

12. Szanujemy swój czas i siebie nawzajem. Proszę o niespóźnianie się na zajęcia.

13. Na zajęciach można spożywać napoje.

14. Na zajęciach nie spożywamy posiłków, zostawiamy sobie tę przyjemność na czas przerwy.

15. Osoby, które zorientują się w czasie zajęć, że szybko się uczą i zajęcia im problemu nie sprawiają, zachęcam do kontaktu ze mną. Znajdziemy dla Państwa dodatkowe zadania, by nauczyć się więcej. Te dodatkowe zadania nie wpłyną na ocenę z zajęć ani nie będą oceniane (będą za to sprawdzane). Służą wyłącznie samorozwojowi.

16. Na tych zajęciach – tak jak na wszystkich innych – obowiązuje zasada uczciwości. Jeżeli coś trzeba wykonać samodzielnie, to należy to zrobić bez pomocy innych. Jeśli w danej grupie, to w tej grupie. Jeśli bez notatek i jakichkolwiek innych pomocy dydaktycznych, to właśnie w takiej formie (nieściąganie i nieplagiatowanie).

Metody i kryteria oceniania:

OCENA

Oceny zostaną wystawione na podstawie obecności (nieprzekroczenie limitu), aktywności oraz raportu badawczego z pracy z całego semestru (raport z ankiet), a następnie roku (raport z wywiadów). Raport zawierać będzie wszystkie wykonane na zajęciach zadania badawcze (pytania badawcze, narzędzia, pliki nagrań i transkrypcji, bazy danych, notatki badawcze, analizy i raporty). Kryteria oceny raportu zostaną przedstawione w trakcie zajęć.

Aktywność (ćwiczenia do rozdziału): 10 punktów za każdą prezentację, max. 20 punktów w roku (10 w semestrze)

Raport badawczy: 30 punktów za raport, max. 60 punktów w roku (30 w semestrze).

Do zaliczenia zajęć wymagane jest uzyskanie 60% punktów.

Skala ocen:

niedostateczny 0-59% punktów

dostateczny 60-74% punktów

dostateczny plus 75-79% punktów

dobry 80-84% punktów

dobry plus 85-89% punktów

bardzo dobry 90-100% punktów

Uwagi:

III rok, etnologia-antropologia kulturowa s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)