Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Muzealnictwo [2525-s1ETN2Z-M] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Muzealnictwo [2525-s1ETN2Z-M]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala C 2.45
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-08 11:30 : 13:00 sala C 2.45
Collegium Humanisticum
2024-05-15 11:30 : 13:00 sala C 2.45
Collegium Humanisticum
2024-05-22 11:30 : 13:00 sala C 2.45
Collegium Humanisticum
2024-05-29 11:30 : 13:00 sala C 2.45
Collegium Humanisticum
2024-06-05 11:30 : 13:00 sala C 2.45
Collegium Humanisticum
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wojciech Olszewski
Literatura:

Barańska Katarzyna, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2000

Bujak Jan, Muzealnictwo etnograficzne w Polsce (do roku 1939), Zeszyty Naukowe UJ, CCCXIII, Prace Etnograficzne, z. 8, Kraków 1

Clair Jean, Kryzys muzeów. globalizacja kultury, ,słowo/obraz terytoria 2007.

Clifford James, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, „Polska Sztuka Ludowa

Czajkowski Jerzy, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, Sanok 1984,

Jaworska Magdalena, Muzeum etnograficzne z dziesięcioletnim wyprzedzeniem, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1996, r. 50 nr 1-2. s. 54-65.

Józef Włodarski, Kamil Zeidler (red.), Prawo muzeów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Konteksty”, 1993, r.47, nr 1, s.11-16.

Kośko Maria (red.) Werbalizacja obrazu, Muzeum Narodowe w Poznaniu 1998.

Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, nr 9, 2007.

975.

Robotycki Czesław, Teorie kultury a muzea etnograficzne, „Śląskie prace etnograficzne”, 1992, t. 2., Muzeum Śląskie, Katowice, s. 9-18.

Święch Jan, Tubaja Roman, Szkoły i kierunki w etnologii a muzealnictwo etnograficzne w Polsce, w: Zbigniew Jasiewicz, Teresa Karwicka (red.), Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 10, Poznań 2001, s. 135-142.

Ponadto czasopisma o tematyce muzealniczej: ”Muzealnictwo”, „Spotkania z zabytkami” oraz czasopisma i książki wydawane przez muzea

Zakres tematów:

Treści (bloki tematyczne):

-Podstawowe pojęcia muzeologii

-Historia muzealnictwa etnograficznego

-Rola i zadania muzeów, typy muzeów

-Podstawy prawne działalności muzeów w Polsce

-Muzea etnograficzne i muzea skansenowskie

- historia, charakterystyka, perspektywy

-Działalność statutowa muzeów

-strategia, misja czy cel istnienia

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne zastosowane w systemie nauki zdalnej:

pogadanka, dyskusja ogólna, wykład konwersatoryjny, metoda seminaryjna.

Zajęcia będą prowadzone z zastosowaniem narzędzi do nauki zdalnej oferowanej przez USOS.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zgodne z "Zarządzeniem nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021".

Warunki zaliczenia w systemie nauki zdalnej: aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych prowadzonych z zastosowaniem narzędzi e-learningowych oferowanych przez platformę USOS.

Przygotowanie dwóch prac zaliczeniowych na ocenę.

Uwagi:

II rok, etnologia-antropologia kulturowa s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)