Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Drugi język romański (hiszpański) [2513-s1ROM2L-DJRH] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Drugi język romański (hiszpański) [2513-s1ROM2L-DJRH]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala C 3.47
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala C 3.51
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-17 15:00 : 16:30 sala C 3.47
Collegium Humanisticum
2024-04-18 09:45 : 11:15 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
2024-04-24 15:00 : 16:30 sala C 3.47
Collegium Humanisticum
2024-04-25 09:45 : 11:15 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
2024-05-08 15:00 : 16:30 sala C 3.47
Collegium Humanisticum
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Ściesińska
Literatura:

Literatura podstawowa:

Nieto-Kuczyńska D., Nieto-Rasiński D., Arcoiris, Wrocław: Przystanek Edu

Castro F., Uso elemental de gramatica, Madrid: Edelsa

Gonzales Hermoso A., Romero Duenas C. 2008. Competencia gramatical en uso A1 i A2, Madrid: Edelsa.

María de los Ángeles Palomino, Gramática en diálogo A1-A2, 2007, ELE en Clave.

María de los Ángeles Palomino, Dual pretextos para hablar, Madrid 1998, EDELSA.

Enciar, A. 1993. Palabras, palabras. Madrid: Edelsa.

Castro Viudez F. 2007. Aprende gramatica y vocabulario1. Madrid: SGEL.

M. Filak "Hiszpański w tłumaczeniach, gramatyka 1", Kraków 2014, Preston Publishing.

Viva el vocabulario, 2009, Nowela.

Zakres tematów:

Wybrane tematy spośród:

1) Jak przedstawić się po hiszpańsku?

-narodowości, zawody, liczebniki

2)Moja rodzina

-podstawowe czasowniki regularne oraz czasownik „ser” i „estar”

-przymiotnik i rzeczownik rodzaju męskiego/żeńskiego, liczby pojedynczej/mnogiej

-opis rodziny

-zaimki dzierżawcze

-rodzajniki określone i nieokreślone

3) Moje mieszkanie

-pomieszczenia domowe oraz meble;

-czasownik ser/estar/hay

-liczebniki porządkowe

-zaimki wskazujące

-zaimki nieokreślone

4) W mieście

-sklepy;

-poruszanie się po mieście

-podawanie godziny, określenia czasu

-przyimki

5)W restauracji

- słownictwo związane z kuchnią

-wyrażanie gustów, czasownik „gustar”

-zaimki dopełnienia dalszego

-tryb rozkazujący

6) Mój rozkład dnia

-czasowniki zwrotne

- opis wyglądu zewnętrznego, cechy charakteru;,

-czasowniki nieregularne Presente

7. Na zakupach

- słownictwo związane z zakupami, ubraniami

-zaimki dopełnienia bliższego

-Imiesłów czynny Gerundio

-porównywanie,

Metody dydaktyczne:

-metoda programowa

-metoda ćwiczeniowa

-inscenizacja

-symulująca

Metody i kryteria oceniania:

ZAJĘCIA W FORMIE STACJONARNEJ

Warunkiem zaliczenia zajęć jest aktywna obecność na zajęciach (2 nieobecności dozwolone w semestrze), dostarczenie wszystkich prac domowych oraz zaliczenie wszystkich cząstkowych testów na ocenę pozytywną.

ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ

Zajęcia będą prowadzone

- częściowo w sposób synchroniczny w formie lekcji online na platformie Teams w grupie bądź indywidualnie w zależności od liczby studentów i możliwości technicznych..

- częściowo w sposób asynchroniczny, który będzie polegał na przesyłaniu prac pisemnych, zadań gramatyczno-leksykalnych, nagrań na platformie Teams.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen z przesyłanych prac domowych, cząstkowych testów zaliczanych w formie zdalnej oraz obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach online.

Obecność:

- w ramach zajęć asynchronicznych: oddanie zadania

- w ramach zajęć synchronicznych: 70% obecności

Skala ocen:

0-59% ocena niedostateczna

60-79% ocena dostateczne

80%-89% ocena dobra

90%-100% ocena bardzo dobra

Dla form sprawdzających ustala się następujące wagi:

- praca pisemna: waga 1

- prezentacja: waga 1

- wejściówka: waga 1

- test cząstkowy: 3

- test semestralny: 4

Uwagi:

II rok, filologia romańska s1 - zajęcia do wyboru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)