Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego: Język pisany i leksyka [2513-s1ROM2L-PNJFJP] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka francuskiego: Język pisany i leksyka [2513-s1ROM2L-PNJFJP]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala C 3.54
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 10:30
sala C 3.54
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-19 08:00 : 09:30 sala C 3.54
Collegium Humanisticum
2024-04-19 09:45 : 10:30 sala C 3.54
Collegium Humanisticum
2024-04-26 08:00 : 09:30 sala C 3.54
Collegium Humanisticum
2024-04-26 09:45 : 10:30 sala C 3.54
Collegium Humanisticum
2024-05-14 08:00 : 09:30 sala C 3.54
Collegium Humanisticum
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Łukasz Ściesiński
Literatura:

1.Kruszewska K., Repetytorium. Język francuski, Draco Kraków, 2023.

2. Sirejols E., Vocabulaire en dialogues.NIveau intermediare, CLE International, 2016

3. Gallier T., Vocabulaire-niveau debutant-450 nouveaux exercices, CLE International

4. Gallier T., Vocabulaire-niveau intermediare-450 nouveaux exercices, CLE International

5. Larger N., Mimran R., Vocabulaire explique du francais. Niveau intermediare, CLE International, 2004.

6. Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Mattlé-Yeganeh A., Teyssier B., Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, hachette, Paris, 1991.

7. Bescherelle la conjugaison, Hatier, wszystkie dostępne wersje.

8. Podręczniki do nauki języka francuskiego na poziomie B1 (Edito, Alter Ego+)

9. Descotes-Genon Ch., Morsel M-H., L'exercisier Manuel d'expression francaise, PUG.

Zakres tematów:

1. Treści spośród następujących tematów

Zakres tematyczny:

a. zakupy, usługi i pieniądze

b. Miasto/ wieś

c. Kultura

d. Czas wolny i sport

e. zdrowie

f. dom, miejsce zamieszkania

g. środowisko

Formy pisemne: tekst argumentacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące: obserwacji, ćwiczeniowa

Metody i kryteria oceniania:

warunkiem uczestnictwa w zajęciach w semestrze letnim JEST UZYSKANIE ZALICZENIA Z PRZEDMIOTU PNJF W POPRZEDNIM SEMESTRZE).

a. Aktywne uczestnictwo

b. Przygotowanie do zajęć (opanowanie zrealizowane materiału/ odrobiona praca domowa)

c. Zaliczenie testów po każdym dziale. Każda praca kontrolna musi być zaliczona. Student, który nie pisał testu z powodu nieobecności, pisze go na pierwszych zajęciach po nieobecności. Oceniane będą również prace pisemne pisane w domu lub na zajęciach. Zapowiedziane lub niezapowiedziane wejściówki ( z trzech ostatnich zajęć) Ocena końcowa jest oceną wyciągniętą ze średniej ocen uzyskanych podczas semestru i oceną z egzaminu.

d. Możliwe są 2 nieobecności na zajęciach. (każda dodatkowa nieobecność musi być odrobiona)

e. Oceną końcową jest średnia ocen zdobytych podczas semestru.

f. Podstawą egzaminu jest zrealizowany materiał na zajęciach

Ocena formująca: testy leksykalne (zadania z lukami, tłumaczenie), prace pisemne pisane na zajęciach

Ocena końcowa: po pierwszym semestrze średnia ocen, po II semetrze egzamin

Oceny - przedział procentowy dla dużych testów po każdym dziale

90-100% bdb

85-89% db+

84-75% db

70-74% dst+

69-60% dst

0-59% ndst

Przedział procentowy dla zapowiedzianych i niezapowiedzianych wejściówek

90%-100% bdb

80%-89% db

70%-79% dst

0-69% ndst

Uwagi:

II rok, filologia romańska s1, lingwistyka stosowana s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)