Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język francuski narzędzi i technologii informacyjnych [2513-s1ROM3L-JFNTI] Semestr letni 2023/24
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język francuski narzędzi i technologii informacyjnych [2513-s1ROM3L-JFNTI]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala AB 1.13
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-25 13:15 : 14:45 sala AB 1.13
Collegium Humanisticum
2024-05-09 13:15 : 14:45 sala AB 1.13
Collegium Humanisticum
2024-05-16 13:15 : 14:45 sala AB 1.13
Collegium Humanisticum
2024-05-23 13:15 : 14:45 sala AB 1.13
Collegium Humanisticum
2024-06-06 13:15 : 14:45 sala AB 1.13
Collegium Humanisticum
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Renata Jarzębowska-Sadkowska
Literatura:

- L'Ordinateur pour les Nuls, Jean-Pierre Cano, Paris 2014

- Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Przemysław Gębal, Warszawa 2020

- Les TIC, des outils pour la classe, ISABELLE BARRIÈRE, HÉLÈNE EMILE, FRÉDÉRIQUE GELLA, Grenoble 2014.

- Nowoczesne technologie w nauczaniu i uczeniu się języka obcego, Basińska Anna, ORE, Warszawa, 2017.

- podręcznik: Le nouvel edito, Niveau B1, 2012

- podręcznik: Edito B2, 2022

- Repetytorium z j.francuskiego, Supryn-Klepcarz Magdalena, Warszawa 2017.

- Repetytorium maturalne. Słownictwo krok po kroku, Kwapisz-Osadnik Katarzyna, Poznań 2014.

Zakres tematów:

- w prowadzenie do języka specjalistycznego w pracy z komputerem

- wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu i uczeniu się języków obcych

- rozwijanie kompetencji mówienia, pisania, słuchanie i czytania ze zrozumieniem bazując na materiałach dot. nowych technologii

- przykłady wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu i uczeniu się języków obcych

Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowa

- laboratoryjna

- projektu

- punktowana

- metody ewaluacyjne

- metody oparte na współpracy

- metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają następujące komponenty:

1. Aktywny udział w zajęciach potwierdzający przygotowanie do zajęć (ocena formująca).

2. Zadania przygotowywane w oparciu o omawiane narzędzia (ocena formująca i podsumowująca).

3. Prace kontrolne sprawdzające znajomość terminologii i weryfikujące nabywane umiejętności; zespołowy i/lub indywidualny projekt (ocena formująca i podsumowująca).

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen za obecność i aktywny udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich prac kontrolnych, pisemnych, zadań projektowych lub innych.

Przewidziana dla każdej aktywności pula punktów (za obecność i aktywny udział w zajęciach, prace kontrolne, terminowe oddawanie zadań etc.) pozwala odpowiednio zweryfikować wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz sprawiedliwie ocenić zaangażowanie i pracę własną studentów.

Obowiązujące zasady punktacji wyjaśnia prowadzący na pierwszych zajęciach w cyklu.

Dopuszcza się dwie nieobecności w cyklu zajęć.

Uwagi:

III rok, filologia romańska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)