Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język, literatura i kultura (j. włoski) [2513-s1ROM3L-JLKJW] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język, literatura i kultura (j. włoski) [2513-s1ROM3L-JLKJW]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala C 3.51
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-24 11:30 : 13:00 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
2024-05-08 11:30 : 13:00 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
2024-05-15 11:30 : 13:00 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
2024-05-22 11:30 : 13:00 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
2024-05-29 11:30 : 13:00 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Anna Głodowska
Literatura:

Podręcznik:

Marin T., Nuovissimo progetto italiano 1. Corso di lingua e civilta' italiana. Livello A1-A2. Libro dello studente, Edilingua, Roma 2019

Ruggieri L., Magnelli S., Marin T., Nuovissimo progetto italiano. Corso di lingua e civilta' italiana. Livello A1-A2,. Quaderno degli esercizi, Edilingua, Roma 2019

Gramatyki:

Falcone G., Zogopoulou T., Perfetto! Esercizi di grammatica italiana, Atene 2020

Latino A., Muscolino M., Una grammatica italiana per tutti, Livello intermedio B1-B2. Roma 2014

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2005;

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 2002

Inne opracowania:

Bali M., Rizzo G., Nuovo espresso 2. Corso di italiano A2. Firenze 2014

Bali M., Ziglio L., Nuovo espresso. Corso di italiano 3 B1, Firenze 2015

Marin T., La Prova Orale 1 e 2. Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali, Edilingua, Roma 1999

Marin T. Primo ascolto. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto. Livello elementare-intermedio, Edilingua, Atene 2004

Marin T. Ascolto medio. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto, Edilingua, Atene 2004

Słowniki:

Jamrozik E., Słownik włosko - polski, polsko-włoski, PWN, Warszawa 2005

Meisels W. Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa 1993

Meisels W., Podręczny słownik polsko-włoski, Warszawa 1993

Wielki Słownik włosko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001-2010

Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, PWN 2008

Literatura włoska w przekładzie na język polski:

Calvino I., Jeśli zimową nocą prodróżny, przeł. A. Wasilewska, Warszawa 1989

Eco U., Zapiski na pudełku zapałek, przeł. A. Szymanowski, Poznań 1993

Ferrante E., Genialna przyjaciółka, przeł. A. Pawłowska-Zampino, Katowice 2016

Ginzburg N., Słownik rodzinny, przeł. A. Wasilewska, Warszawa 2021

W szczelinie między czuwaniem a snem. Sto dziesięc wierszy włoskich poetów współczesnych. przeł. J. Mikołajewski, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2019

Zakres tematów:

Zagadnienia gramatyczne:

- tempi passati (passato prossimo, imperfetto e trapassato prossimo)

- imperativo (tryb rozkazujący)

- condizionale semplice e composto

- congiuntivo - zagadnienia wybrane

- i pronomi diretti e indiretti (zaimki dopełnienia bliższego i dalszego) w czasach prostych i złożonych

- i pronomi relativi - zaimki względne (wybrane zagadnienia)

Pisanie:

- ogłoszenie, wiadomość, curriculum vitae, list prywatny, opowiadanie, opis

Leksyka:

Wybrane zagadnienia z zakresu współczesnej cywilizacji:

- zakupy w sklepie i online

- podróżowanie (środki transportu, rezerwacja w hotelu itp.)

- formy spędzania czasu wolnego: kino, koncert, tv, sport

Kultura Włoch - wybrane zagadnienia:

- Il made in Italy, czyli słynne włoskie marki i produkty

- media we Włoszech

- muzyka włoska

- kino włoskie

Metody dydaktyczne:

metody eksponujące: przygotowanie i przedstawienie przez studentów krótkich scenek na tematy zaczerpnięte z życia codziennego

metody podające: pogadanka ze studentami na wybrane tematy z zakresu kultury i literatury włoskiej, opis (pisemny i/lub ustny) postaci, przedmiotu, zdarzenia, ilustracji lub fotografii; opowiadanie (w formie ćwiczenia pisemnego i/lub ustnego) o wydarzeniu z przeszłości - relacja.

metody poszukujące: ćwiczeniowa- ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, ze słuchu, na rozumienie tekstu pisanego i referatu lub prezentacji na tematy wybrane z zakresu języka, literatury i kultury włoskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Semestr kończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest aktywny i systematyczny udział w zajęciach (możliwe 2 nieobecności) oraz zaliczenie wszystkich wcześniejszych sprawdzianów. Egzamin składa się z 2 części: pisemnej i ustnej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie ocen pozytywnych z obydwu części. Przy wystawianiu oceny z egzaminu brane są pod uwagę wyniki z obydwu części, przy czym większą wagę ma część pisemna, ponieważ sprawdza więcej kompetencji językowych.

Egzamin odbędzie się stacjonarnie lub zdalnie przy wykorzystaniu Microsoft Teams i poczty UMK, jeśli z uwagi na rozwijającą się pandemię władze uczelni zadecydują o wykorzystaniu wyłącznie metod zdalnych w sesji egzaminacyjnej.

Część pisemna obejmuje ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego oraz pisanie krótszych i dłuższych wypowiedzi w języku włoskim. Natomiast część ustna obejmuje: dłuższą wypowiedź na wylosowane tematy zaczerpnięte z życia codziennego oraz kultury Włoch oraz odegranie roli w improwizowanym dialogu. Przewidziane są dwa terminy egzaminu: pierwszy oraz poprawkowy.

Sprawdziany cząstkowe pisemne - mają na celu sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie podstawowych kompetencji językowych: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu pisanego, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, napisanie krótkiego (notatka, ogłoszenie) lub dłuższego tekstu (opowiadanie, opis, list) w języku włoskim [wszyscy: K_W02; K_U02; K_U04; K_U21; K_U22]. Sprawdziany ustne obejmują wypowiedź dłuższą (opis, relacja) i krótszą (udział w dialogu: odpowiedź na pytania, sformułowanie pytania, prośby, rozkazu) [K_U08; K_U15].

Na sprawdzianach i egzaminie pisemnym brana jest pod uwagę skala procentowa: 60% - ocena dst, 70% - ocena dst plus, 80% - ocena db, 85% - ocena db plus i 90% i powyżej ocena bdb. Natomiast na sprawdzianach ustnych i ustnej części egzaminu końcowego brane są pod uwagę: płynność i poprawność wypowiedzi oraz znajomość słownictwa i struktur gramatycznych [K_W02; K_U08; K_K01].

W przypadku 50% nieobecności i więcej zaliczenie przedmiotu nie jest możliwe.

Uwagi:

III rok, filologia romańska s1 - zajęcia do wyboru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)