Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego [2515-s1WLO3L-PNJW] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka włoskiego [2515-s1WLO3L-PNJW]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala C 1.47
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala AB 3.09
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala C 2.55
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każda środa, 8:00 - 9:30
sala C 3.54
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każda środa, 9:45 - 11:15
sala C 3.54
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-24 08:00 : 09:30 sala C 3.54
Collegium Humanisticum
AG
2024-04-24 09:45 : 11:15 sala C 3.54
Collegium Humanisticum
AG
2024-04-29 09:45 : 11:15 sala C 1.47
Collegium Humanisticum
BS
2024-04-29 11:30 : 13:00 sala C 2.55
Collegium Humanisticum
2024-05-06 09:45 : 11:15 sala C 1.47
Collegium Humanisticum
BS
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Alessandro Gerlando, Beata Szpingier
Literatura:

PNJW leksyka:

Alessandro De Giuli, Carlo Guastalla, Ciro Massimo Naddeo, Nuovo Magari B2, Alma Edizioni, 2016.

Daniela Forapani, Italiano per medici, Alma Edizioni, 2004.

Daniela Forapani, Italiano per giuristi, Alma Edizioni, 2003.

Silvana La Scala, Alla scoperta dell’Italia, Hoepli, 2016.

Elisabetta Perini, Dico bene? Per un galateo del parlare dal Totò ai social network, Giunti 2014.

Materiały własne.

Dizionari:

Wielki słownik włosko-polski, t.1-4, Wiedza Powszechna.

Podreczny slownik polsko-włoski, t.1-2, Wiedza Powszechna.

Cieśla H., Polsko-włoski słownik tematyczny, Harald.

Jamrozik E., Słownik włosko-polski, polsko-włoski, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Polacco compatto. Dizionario Italiano-Polacco, Polacco-Italiano, Zanichelli.

PNJW pisanie:

- Colori d'Italia, Edilingua 2015

- Risorse online (articoli di stampa, riviste, dizionari, video, websites, materiali audio, ecc.).

- T. Marin, Nuovissimo Progetto Italiano 3, Edilingua 2020

- Nuovo Contatto B2 e C1, Loescher, 2013

- Nuovo Progetto italiano 3, Edilingua 2010

- Nuovo Contatto B2 e C1, Loescher 2013

- Nuovo Magari C1/C2, Alma Edizioni 2013

- Nuovo Espresso 5, Alma edizioni 2017

- Grammatica attiva. Quaderno di lessico e scrittura. Hoepli, 2011

- Corso di scrittura. Metodi e modelli per una scrittura competente. Loescher, 2014

- Una vita da lettori. I testi e la scrittura. Zanichelli, 2018

- Nel vivo della lingua. Grammatica, lessico e comunicazione. Zanichelli, 2017

- P. Italia: Scrivere all’università. Manuale pratico con esercizi e antologia di testi. Le

Monnier, 2014

- A. Sobrero-A. Miglietta: Introduzione alla linguistica italiana, Edizioni Laterza, 2009

- F. Orfè, M.C. Bassi: Il testo argomentativo. Edizioni del Quadrifoglio, 2014

- M. Sensini: Datemi le parole. Lessico, scrittura, strumenti operativi. Mondadori, 2016

- M. Sensini: Lo spazio linguistico. La pratica testuale, A. Mondadori, 2005

- G. e A. Chiuchiù: In italiano. Il corso vol. 3, Hoepli 2016

- Quaderni del PLIDA B2/C1. L’italiano scritto, parlato, certificato. Alma ed., 2010

- Il grande libro dei temi di attualità. Vestigium, 2018

- Raccontare il Novecento. Edilingua, 2005

PNJW konwersacje:

Risorse online (articoli, riviste, dizionari, video, websites, materiale audio, ecc.).

- T. Marin: La prova orale 2, Edilingua, 2005

- T. Marin: La nuova prova orale 2, Edilingua 2020

- T. Marin: Nuovo Progetto Italiano 3, Edilingua 2008

- T. Marin: Nuovissimo Progetto Italiano 3, Edilingua 2020

- G. e A. Chiuchiù: In italiano. Il corso vol. 3, Hoepli 2016

- Raccontare il Novecento. Edilingua, 2005

- Quaderni del PLIDA B2/C1. L’italiano scritto, parlato, certificato. Alma ed., 2010

- Il grande libro dei temi di attualità. Vestigium, 2018

- Nuovo Contatto B2 e C1, Loescher 2013

- Nuovo Magari C1/C2, Alma Edizioni 2013

- L’italiano all’università 2, Edilingua 2013

- Caleidoscopio itsaliano,Loescher

Zakres tematów:

PNJW leksyka

Temi:

1. L’Arte. Dal Medioevo al Novecento.

2. L’arte contemporanea.

3. Un testo curatoriale.

4. In ospedale

5. Il corpo umano

6. Il linguaggio medico

7. La psicologia

8. Maschio e femmina

9. Vita d’ufficio.

10. Come parlare ai cittadini?

11. Mode e tic verbali.

12. In tribunale

13-14. Il processo in Italia.

15. La revisione.

PNJW pisanie:

1) Introduzione al programma del secondo semestre. Riflessione su quanto imparato nel corso del primo semestre, individuazione eventuali punti di criticità, necessità di approfondimenti, revisioni, integrazioni.

2) Ripasso e approfondimento tecniche di scrittura, rielaborazione di testi e paragrafi, sintesi, riassunto, parafrasi, meccanismi di coesione.

3) Prendere appunti e saper riassumere un testo accademico o un articolo giornalistico.

4) Esercitazioni pratiche, analisi degli errori.

5) Imparare a scrivere una lettera formale, imparare espressioni formali, corrispondenza ufficiale.

6) Il testo descrittivo, ripasso teorico e pratico.

7) Il testo argomentativo, ripasso teorico e pratico.

8) Esercitazioni pratiche, analisi degli errori.

9) Continuazione testo argomentativo, introduzione al saggio breve.

10) Il saggio: comprendere la strutturazione dei contenuti nei paragrafi.

11) Introduzione al tema. Teoria e prassi.

12) Esercitazioni pratiche, analisi degli errori.

13) Scrivere un’e-mail in cui si esprime la propria opinione in modo formale.

14) Il testo narrativo, continuare un racconto.

15) Esercitazioni pratiche, analisi degli errori. Ripasso e preparazione all’esame.

PNJW konwersacje:

1)Nuove forme di economia, il linguaggio dell’economia, l’economia circolare, la green economy, la sharing economy.

2)Vita digitale, Internet e lo sviluppo vertiginoso della tecnologia, il telelavoro, evoluzione del mercato lavorativo.

3)Presentazioni orali. Continuazione e approfondimento delle tematiche affrontate nelle unità precedenti.

4)Nuove e vecchie migrazioni, flussi migratori, immigrati di seconda generazione, integrazione, gestione e accoglienza degli immigrati. Immigrazione, accoglienza, integrazione, attribuzione della cittadinanza, ius soli/sanguinis.

5)Medicina alternativa, salute, benessere. Felicità, appagamento e soddisfazione personale.

6)Il falso a tavola, l’agropirateria alimentari, il made in Italy.

7)Presentazioni orali. Continuazione e approfondimento delle tematiche affrontate nelle unità precedenti.

8)Scienza e inventori, le donne e la scienza.

9)Donne e politica, il linguaggio della politica, il lavoro delle donne, problemi vita professionale/familiare, il calo demografico.

10)Identità europea, problemi dell’Unione Europea, moneta unica, nazionalismi e populismi, generazione Erasmus.

11)Presentazioni orali. Continuazione e approfondimento delle tematiche affrontate nelle unità precedenti.

12)La situazione politica italiana attuale, problematiche più scottanti. Mafie, legami politica e corruzione, lotta alla criminalità.

13)Presentazioni orali. Continuazione e approfondimento delle tematiche affrotate nelle unità precedenti.

14)Lettura, scrittori, cinema italiano contemporaneo. Istruzione, formazione, educazione tradizionale, altre forme di educazione, problemi sistema scolastico e universitario

15)Ripasso finale in vista dell’esame.

PNJW tłumaczenia:

1. Traduzione giuridica

2. Traduzione bancaria

3. Traduzione tecnica - architettura

3. Traduzione tecnica - informatica

4. Traduzione scientifica - linguistica

5. Traduzione sceintifica - astronomia

6. Traduzione giornalistica

7. Traduzione dei sottotitoli - pubblicita, intervista, videoclip

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz.

Metody dydaktyczne podające: opis, opowiadanie.

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, obserwacji, studium przypadku.

Metody dydaktyczne online: gry i symulacje, metody ewaluacyjne, metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji, metody oparte na współpracy, metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji.

Zajęcia online będą przeprowadzane w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams oraz przy użyciu poczty UMK.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów i wejściówek odbywających się w semestrze oraz przedłożenie wymaganych prac domowych.

Pod uwagę brana jest również obecność, przygotowanie oraz praca na zajęciach. Dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Obowiązująca skala ocen to: 0-60% maksymalnej liczby punktów – ndst., 61-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb.

Warunki zaliczenia dla zajęć online są takie same jak dla zajęć przeprowadzanych stacjonarnie. Podczas zajęć online student powinien włączyć kamerę oraz mikrofon.

Wymagania na zaliczenie pokrywają się z treścią sylabusa.

Uwagi:

III rok, filologia włoska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)