Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztat umiejętności pisarskich [2405-S-1-S1-WUP] Semestr zimowy 2023/24
Laboratorium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztat umiejętności pisarskich [2405-S-1-S1-WUP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala Sala wykładowa I
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Poniedziałek
Literatura:

*Becker H. S., Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013, PWN.

*Bereźnicki F., Prace dyplomowe na studiach I i II stopnia z nauk społecznych,

Kraków 2010, Impuls.

*Duraj-Nowakowa K., Pisarstwo naukowe. Między rzemiosłem a sztuką,

Sosnowiec 2015, Oficyna Wydawnicza Humanitas.

*Perry J., Sztuka odwlekania. Poradnik efektywnego guzdrania się, marudzenia i

przekładania na później, Białystok 2015, Inspirio.

*PARNAS, Toruń 2014, Instytut Socjologii UMK.

Zakres tematów:

*Zajęcia wprowadzające, czyli o naturze tekstu naukowego

*Podstawowe zasady sporządzania tekstów naukowych

*Gatunki tekstów naukowych

*Struktura tekstów naukowych

*Źródła tekstów naukowych

*Poprawne przywoływania danych i cytatów

*Plagiat, autoplagiat, plagiat ukryty

*Techniczne aspekty edycji tekstów naukowych

*Pisarskie wprawki studentów

Metody dydaktyczne:

Metody konwersatoryjne, ćwiczeniowe i projektowe.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy i uczestniczki w celu zaliczenia kursu muszą być obecni na laboratorium (1 jedna możliwa nieobecność), każdą kolejną należy zaliczyć na dyżurze prowadzącego.

Uczestnicy i uczestniczki muszą w celu zaliczenia laboratorium przygotować:

* 1 stronicową informację naukową (20% końcowej oceny).

* 2 stronicową recenzję wybranego tekstu naukowego (30% końcowej oceny).

* 5-7 stronicowy esej naukowy (strony tekstu liczy się z wyłączeniem strony tytułowej i bibliografii) (50% końcowej oceny).

W każdej z prac ceniane są:

- poprawność językowa i spójność logiczna (25% końcowej oceny).

- struktura tekstu (25% końcowej oceny).

- dobór i wykorzystanie danych (25% końcowej oceny).

- warstwa edytorska (25% końcowej oceny).

Za każdą z prac przyznawane są punkty końcowe:

0-11= 2,0

12-13=3,0

14-15=3,5

16-17=4,0

18-19=4,5

20=5,0

W razie braku odpowiedniej liczby punktów praca zostaje zwrócona autorowi/autorce do poprawek. Poprawkowa praca musi uwzględniać uwagi oceniającego, w przypadku powtórnego braku wysterczającej liczby punktów należy powtórnie poprawić pracę z uwzględnieniem uwag sprawdzającego. W przypadku nie uzyskania wysterczającej liczby punktów w 2 poprawce praca uznana zostaje za niezaliczoną.

W celu uzyskania zaliczenia pozytywnie ocenione muszą zostać wszystkie 3 prace o charakterze cząstkowym.

Teksty należy przygotować w oparciu o dokument PARNAS, podaną w sylabusie literaturę przedmiotu oraz wytyczne podawane podczas trwania laboratorium.

Uwagi:

socjologia I rok s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)