Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia sztuki współczesnej [1402-HSW-3Zka-S1] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia sztuki współczesnej [1402-HSW-3Zka-S1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 10:00 - 11:30
sala 101
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32) jaki jest adres?
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 220
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Cytlak, Joanna Kucharzewska
Literatura:

por. "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Zakres tematów:

dot. zagadnień architektonicznych

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji w architekturze powszechnej XX wieku w ujęciu problemowo-historycznym. Twórczość architektoniczna rozpatrywana będzie na tle przemian społeczno-kulturowych i politycznych.

1. Początek XX wieku. Wprowadzenie

Wprowadzenie do zagadnień architektury XX wieku; arts & crafts, secesja, szkoła chicagowska; znaczenie warsztatów artystycznych oraz wpływ teoretyków sztuki i architektury na formowanie nowoczesnych miast początku XX wieku. Stosunek twórców do ornamentu i detalu architektonicznego oraz do zdobyczy techniczno-inżynieryjnych w aspekcie kształtowania nowego wizerunku architektury.

2. Modernizm

Wskazanie podstaw i założeń stylu; poruszane są zagadnienia twórczości przedstawicieli De Stijl, Konstruktywizmu, Bauhausu w aspekcie odniesień do planowania miast, kształtu i funkcji współczesnej architektury, roli jaką ma ona pełnić w kontekście potrzeb społecznych i ekonomicznych. Prezentowane są sylwetki i twórczość wybranych architektów europejskich. Oddzielne zagadnienie stanowi modernizm amerykański; omawiane jest znaczenie retrospektywnej wystawy Bauhausu oraz wystawy „Architektura międzynarodowa” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

3. Architektura mieszkaniowa XX wieku

nowatorskie rozwiązania w dziedzinie architektury mieszkaniowej, wskazuje na czynniki społeczno-ekonomiczne, estetyczne i polityczne wpływające na formę budynków mieszkalnych i - organizujących je w określone struktury miejskie – osiedli. Omawiane są wystawy budowlane, na których prezentowano prototypowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Poruszone są zarówno zagadnienie architektury jednorodzinnej, willowej, jak i wielorodzinnej, w tym koncepcja corbusierowskiej „maszyny do mieszkania”. Temat omówiony w oparciu o twórczość F.L.Wrighta, A.Loosa, L.Miesa van der Rohe, Le Corbusiera, , A.Aalto i in. Osobne zagadnienie stanowi amerykański program Case Study House.

4. Koncepcje nowoczesnych miast

Wykład problemowy poruszający zagadnienia budowy nowoczesnych miast m.in. Miasto ogród, La Cité Industrielle, Broadacre City; omówione są koncepcje modernistycznych miast w oparciu o projekty niezrealizowane (np. Ville Contemporaine, Plan Voisin, projekt dla Schelde, Algieru, Saint-Dié itp.) oraz konkretne realizacje (np. Brasilia, Chandigarh i in.).

5. Architektura lat 60 i 70 XX wieku

Prezentacja utopijnych koncepcji budowy domów i rozplanowania miast, działalność angielskiej grupy Archigram i matabolistów japońskich oraz recepcja tejże działalności na przełomie XX i XXI wieku; omówienie powojennej architektury japońskiej w oparciu o twórczość Kenzo Tange, Kisho Kurokawy, Araty Isozaki i in.

6. Architektura a technologia

architektura Hight Tech, konstrukcje membranowe, podwieszane; działalność Richarda Buckminstera Fullera, Freia Otto, Richarda Rogersa, Renzo Piano i in.;

7. Postmodernizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia stylu, prezentowane są zagadnienia krytyki architektonicznej, zwłaszcza w odniesieniu do twórczości czołowych przedstawicieli modernizmu; istotne będzie odnajdywanie i rozumienie cytatów architektonicznych oraz pastiszu w dziełach postmodernistycznych; omówiony zostanie nurt neomodernizmu i nowego odczytania spuścizny architektonicznej pochodzącej z 1 połowy XX wieku. Różnorodność rozwiązań architektonicznych omówiona zostanie w oparciu o zrealizowane obiekty (m.in. autorstwa R.Venturiego, R.Meiera, Ch.Moora, M.Gravesa, J.Stirlinga i in.).

8. Dekonstruktywizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia programowe stylu; wskazane jest znaczenie konstruktywizmu rosyjskiego i modernizmu na ukształtowanie nowego języka wypowiedzi architektonicznej; omówiona jest wystawa inaugurująca działalność dekonstruktywistów z przedstawieniem sylwetek i twórczości uczestników; Wykład poparty jest licznymi przykładami niezrealizowanych koncepcji i rysunków architektonicznych pochodzących z wczesnych lat 80-tych XX wieku oraz wykonanych obiektów z końca XX wieku i początku XXI.

15 godz. ćwiczeń z architektury będzie polegać na przygotowaniu i prezentacji referatów przez studentów na wybrane tematy. Sugerowane zagadnienia to głównie współczesna architektura polska (realizacje takich architektów jak: S.Kuryłowicz, M.Budzyński, R.Konieczny, T.Konior, P.Łukasik i in.), jednak zakłada się możliwość zaprezentowania tematu zaproponowanego przez studenta. Tematy referatów i terminy wystąpień będą przydzielone wszystkim studentom na początku semestru. Po wygłoszonym referacie planuje się dyskusję.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin pisemny - W1, W2, W4

- referaty z prezentacją W3, U1, U2

- aktywność

Kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu

ndst – 55 pkt

dst – 56-65 pkt

dst plus – 66-75 pkt

db – 76-85 pkt

db plus – 86-90 pkt

bdb – 91-106 pkt

Część dotycząca sztuk wizualnych: test pisemny oceniony na podstawie punktacji.

Uwagi:

krytyka artystyczna s1, III rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)