Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia sztuki Europy (w tym polskiej) i Ameryki Północnej od końca XVIII w. do 1945 r. [1402-HSzEiA-2Zka-S1] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia sztuki Europy (w tym polskiej) i Ameryki Północnej od końca XVIII w. do 1945 r. [1402-HSzEiA-2Zka-S1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30
sala 220
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32) jaki jest adres?
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 220
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Geron, Joanna Kucharzewska
Literatura:

BIBLIOGRAFIA (I semestr)

Do zapoznania się z wybranymi fragmentami wskazanymi przez prowadzącego

Podstawowa

Cassou J., Encyklopedia symbolizmu, Warszawa 1992.

Ciseri L., Romantyzm, Warszawa 2009.

Claudon F., Encyklopedia romantyzmu, Warszawa 1992.

Hofstätter H., Symbolizm, Warszawa 1980.

Lorenz S., Rottermund A., Klasycyzm w Polsce, Arkady 1990.

Malinowski J., Malarstwo polskie XIX wieku, Warszawa 2003.

Micke-Broniarek E., Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm, Warszawa 2006.

Poprzęcka M. , Akademizm, Warszawa 1989.

Ryszkiewicz A., Malarstwo polskie. Romantyzm, historyzm, realizm, Warszawa 1989.

Sztuka świata, t.8, Warszawa 1994.

Uzupełniająca

Bühler H.P., Józef Brandt, Alfred Wierusz-Kowalski i inni: polska szkoła monachijska, Warszawa 1998.

Józef Brandt 1841-1915, t.1-3, red. E. Micke-Broniarek, Muzeum Narodowe w Warszawie 2018.

Konopacki A., Prerafaelici, Warszawa 1989.

Konopacki Adam, William Blake, Warszawa 1987.

Kozakiewiczowie H. i S., Bernardo Bellotto zwany Canaletto, Warszawa 1980.

Krypczyk A., Maksymilian Gierymski (1848-1874): katalog dzieł zebranych, Muzeum Narodowe w Krakowie 2019.

Krzysztofowicz-Kozakowska S., Aleksander Gierymski. Malarstwo, Olszanica 2018.

Melbechowska-Luty A., Chełmoński: malarz polskich żywiołów, 2014

Monneret S., David and neo-classicism, 1999.

Nanteuil L., Jacques – Louis David, London 1990.

Nowakowski A., Arnold Böcklin. Chwała i zapomnienie, Kraków 1994.

Pérez Sànchez A.E., Goya, Warszawa 1994.

Ryszkiewicz A., Francusko-polskie związki artystyczne w kręgu J. L. Davida, Warszawa 1967.

Turner: malarz żywiołów, Muzeum Narodowe w Krakowie 2011.

Zeńczak A., Piotr Michałowski, Muzeum Narodowe Kraków 2008.

Żuchowski T. J., Patriotyczne mity i toposy, malarstwo niemieckie 1800-1848, Poznań 1991.

Żuchowski T. J., Między naturą a historią, malarstwo Caspara Davida Friedricha, Szczecin 1993.

Zakres tematów:

1. Neoklasycyzm: analiza twórczości wybranych artystów (J.L. David i jego szkoła); teoria Winckelmanna 2h

2. Malarstwo doby Oświecenia w Polsce - Mecenat króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; Malarnia i jej krąg; Marcello Bacciarelli; Canaletto; Jan Piotr Norblin; Franciszek Smuglewicz. 2h

3. Sztuka brytyjska XVIII - poł. XIX w.– artyści cudzoziemscy, założenie Royal Academy, związki z Oświeceniem ; Hogarth, Reynolds, Gainsborough, Constable, Turner; West; Wright (eksperymenty naukowe) ; Fuseli, Blake – symbolika, fantastyka; Prerafaelici – program, opozycja przeciw akademizmowi, Hunt, Millais, Rosetti. 4h

4. Akademizm – doktryna, rola akademii sztuk pięknych i salonów; treści filozoficzne, symboliczne i moralne; inspiracje sztuką dawną, ewolucja stylu, fantastyka; rola Ingresa; akademizm we Francji - Delaroche, Chenavard, Gleyre, Couture, Cabanel, Bougereau, Cormon, Austrii i Niemczech (Winterhalter, Piloty, Makart), W. Brytanii (Watts, Leighton), Czech (Brožik), Rosji ( Briułłow, Iwanow, Ajwazowski). 2h

5. Klasycyzm i geneza romantyzmu w malarstwie polskim (Brodowski, Orłowski) 2h

6. Romantyzm – doktryna, termin, postawa artystyczna; sentymentalizm i zapowiedzi romantyzmu w sztuce francuskiej – „Primitifs”, Proud’hon, Girodet-Trioson, Gros; romantycy – Géricault, Delacroix; ideologia (Schlegel, Wackenroder) i nurty romantyzmu niemieckiego: protestancki – Friedrich, Runge, Carus; katolicki - Lukasbund Nazareńczycy – Overbeck, Pforr; Hiszpania-Goya. 4h

7. Romantyzm i historyzm w malarstwie polskim (Wańkowicz, Rusiecki, Michałowski, Suchodolski, Lesser, Simmler, Rodakowski, Grottger, Matejko 2h

8. Realizm i naturalizm – doktryna, pojęcie; Corot, Szkoła z Barbizon i pejzaż intymny – Diaz de la Pena, Troyon, Rousseau, Daubigny; Millet; Courbet – doktryna naturalizmu (Champfleury, P.J. Proudhon), ikonografia (sceny obyczajowe, motyw pracy); Daumier ; realizm w Niemczech – Menzel, Leibl, Thoma, v. Uhde); pieriedwiżnicy – założenia artystyczne i ideowe. 2h

9. Malarstwo realistyczne w Polsce, realizm społeczny (Gerson, Kostrzewski, Szermentowski, Kotsis 2h

10. Szkoła monachijska: Brandt, Chełmoński, Wierusz-Kowalski, Maksymilian Gierymski 2h

11. Grupa „Wedrowca” (m.in.: Stanisław Witkiewicz, Aleksander Gierymski) 2h

12. Nurt symbolizmu– założenia, cechy, ikonografia Böcklin; francuscy symboliści: Puvis de Chavannes, Moreau, Redon, Carrière; symbolizm w innych krajach: Rops, Ensor, Hodler; Ecole de Pont-Aven; Nabis – założenia, cechy; Serussier, Denis, Valloton, Bonnard; symbolizm w Niemczech –v. Stuck, v.Hofman,; symbolizm w Skandynawii (Munch, Viegeland), Czechach, Rosji (Wróbel, Mir iskusstwa) secesja wiedeńska – Klimt, Kubin, Schiele. 4h

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacja multimedialną

semestr zimowy wykład w czasie rzeczywistym prowadzony przez platformę

Microsoft Teams

Metody i kryteria oceniania:

MALARSTWO

po semestrze 3 i 4 student musi zaliczyć kolokwium obejmujące materiał wizualny pozwalający na weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji:

W1-4, U1-3, K1-3

w semestrze zimowym 2020/21 ze względu na epidemię COVID-19 kolokwium może odbyć się w formie zdalnej przez platformę Microsoft Teams

Uwagi:

krytyka artystyczna s1, II rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)