Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze z zakresu technik i technologii rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego [1402-SDB-RK-5L-SJ] Semestr letni 2023/24
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze z zakresu technik i technologii rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego [1402-SDB-RK-5L-SJ]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:00 - 14:30
sala 213
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32) jaki jest adres?
każdy czwartek, 12:30 - 13:30
sala 218
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-02-28 13:00 : 14:30 sala 213
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
2024-02-29 12:30 : 13:30 sala 218
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
2024-03-06 13:00 : 14:30 sala 213
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
2024-03-07 12:30 : 13:30 sala 218
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
2024-03-13 13:00 : 14:30 sala 213
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Andrzej Podgórski, Anna Zaręba
Literatura:

• Becker S. Howard, Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013.

• Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2017.

• Kalita Cezary, Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów”, Warszawa 2011.

• Krajewski Mirosław, Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Włocławek 1998.

• Młyniec Waleria, Ufnalska Sylwia, Scientific Communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań (2003).

Zakres tematów:

Prace badawcze związane są ze specjalnością: konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych. Realizowane są tematy z zakresu badań podstawowych i wiążą się z wyjaśnianiem technologii i technik wykonania zabytków, zjawisk ich niszczenia oraz rozwojem metod konserwacji.

Realizowane tematy badawcze:

informacja pojawi się po wybraniu przez studentów tematów badawczych przypisanych promotorom

Zagadnienia poruszane w trakcie godzin kontaktowych:

1. Przedstawienie dokumentów związanych z trybem ukończenia studiów:

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Załącznik nr 1 - Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego,

Załącznik nr 2 - Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej,

Załącznik nr 3 - Wniosek o potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski,

Załącznik nr 4 - Wzór strony tytułowej.

(dokumenty są dostępne na stronie Wydziału Sztuk Pięknych w zakładce studenci http://www.art.umk.pl/studenci/proc_uk_stud.html)

2. Omówienie przebiegu obrony pracy magisterskiej.

3. Przedstawienie wzorca pracy magisterskiej i wypełniających go treści (wstęp, stan badań, część teoretyczna, część badawcza, wnioski końcowe).

4. Przedstawienie cech stylu naukowego.

5. Omówienie stosowanych systemów przypisów i skrótów łacińskich oraz ich polskich odpowiedników.

6. Omówienie tworzenia bibliografii.

7. Zasady wykorzystania fotografii, tworzenia tabel, diagramów i schematów.

8. Edycja pracy.

9. Prezentowanie wyników prac w formie wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych i dyskusja.

Metody dydaktyczne:

Obserwacja - określenie techniki wykonania i stanu zachowania.

Dyskusja - założenia konserwatorskie i ustalenie metodyki zabiegów konserwatorskich (wstęp do przygotowania projektu konserwatorskiego).

Doświadczenie - przeprowadzanie doświadczeń i analiz badawczych.

Obserwacja - wnikliwa obserwacja i porównanie efektów działań badawczych.

Case study - opracowanie specjalistycznych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena merytoryczna sporządzonego konspektu pracy magisterskiej oraz stanu badań.

2. Ocena ciągła umiejętności rozwiązywania problemu, inwencji własnej, terminowości, realizacji zadania, umiejętności przygotowania klarownych i spójnych wystąpień ustnych, dotyczących szczegółowych zagadnień konserwacji-restauracji i ochrony zabytków, przedstawiania wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej.

Obecność jest obowiązkowa. W razie przypadków losowych lub z powodów zdrowotnych należy ubiegać się o urlop u dziekana wydziału (regulamin studiów § 42 - 46). Obecności reguluje § 23, pkt 2 regulaminu studiów. Obecność nieusprawiedliwiona skutkuje obniżeniem oceny (nieobecność na 2 zajęciach o jeden stopień, na 4 zajęciach o dwa stopnie).

Uwagi:

rzeźba kamienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)