Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze [1402-SDB-6L-SJ] Semestr letni 2023/24
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze [1402-SDB-6L-SJ]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Niemcewicz, Andrzej Podgórski, Anna Zaręba
Literatura:

• Becker S. Howard, Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013.

• Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2017.

• Kalita Cezary, Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów”, Warszawa 2011.

• Krajewski Mirosław, Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Włocławek 1998.

• Młyniec Waleria, Ufnalska Sylwia, Scientific Communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań (2003).

Zakres tematów:

Prace badawcze związane są ze specjalnością: konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych. Realizowane są tematy z zakresu badań podstawowych i wiążą się z wyjaśnianiem technologii i technik wykonania zabytków, zjawisk ich niszczenia oraz rozwojem metod konserwacji.

Realizowane tematy badawcze:

1. Usuwanie nawarstwień z emalii.

2. Metodyka konserwacji dzwonów.

Omawianie badań niszczących i nieniszczących, metodyki badań materiałów: kleje, lakiery, zaprawy, badania korozyjne.

Prezentowanie wyników prac w formie wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych i dyskusja.

Metody dydaktyczne:

Obserwacja - określenie techniki wykonania i stanu zachowania.

Dyskusja - założenia konserwatorskie i ustalenie metodyki zabiegów konserwatorskich (wstęp do przygotowania projektu konserwatorskiego).

Doświadczenie - przeprowadzanie doświadczeń i analiz badawczych.

Obserwacja - wnikliwa obserwacja i porównanie efektów działań badawczych.

Case study - opracowanie specjalistycznych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

1. Merytoryczna ocena wykonanych badań i przygotowanej części doświadczalnej pracy.

2. Ocena ciągła umiejętności rozwiązywania problemu, inwencji własnej, terminowości, realizacji zadania, umiejętności przygotowania klarownych i spójnych wystąpień ustnych, dotyczących szczegółowych zagadnień konserwacji-restauracji i ochrony zabytków, przedstawiania wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej.

Obecność jest obowiązkowa. W razie przypadków losowych lub z powodów zdrowotnych należy ubiegać się o urlop u dziekana wydziału (regulamin studiów § 42 - 46). Obecności reguluje § 23, pkt 2 regulaminu studiów. Obecność nieusprawiedliwiona skutkuje obniżeniem oceny (nieobecność na 2 zajęciach o jeden stopień, na 4 zajęciach o dwa stopnie).

Uwagi:

rzeźba kamienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)