Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztaty mixmedialne [1401-WMX-3Z-sm-SJ] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztaty mixmedialne [1401-WMX-3Z-sm-SJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (nieparzyste), 14:30 - 17:30
sala 1
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magda Górska
Literatura:

Józefowski, E. (2009). Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi

Karolak, W. (2005). Warsztaty twórcze - warsztaty artystyczne, Kielce: Wydawnictwo Jedność

Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować (R.4. Charakterystyka osób zdolnych (78-99); R.7. Programy edukacyjne rozwijające zdolności twórcze (175-209); R.8. Ewaluacja programu kształcenia. Modele ewaluacji (210-220)), Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nęcka, E. (2005). Trening twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Olczak, M. (2009). Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’

Olinkiewicz, E., Repsch, E. (red.) (2001).Warsztaty edukacji twórczej, Wrocław: Wydawnictwo Europa

Sternberg, R.J., Spear-Swerling, L. (2003). Jak nauczyć dzieci myślenia, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości, Gdańsk: GWP

Uszyńska-Jarmoc, J. (2005). Podróże - skarby - przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci z klas I-III, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana

Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana

Zakres tematów:

- projekty edukacyjno artystyczne a warsztaty twórcze

- specyfika interdyscyplinarnych warsztatów twórczych

- przegląd działań o charakterze warsztatów artystyczno edukacyjnych: (m. in.. Karolak, Józefowski, Kaczorowska)

- przestrzenie realne, wirtualne, wyobrażeniowe (definicje, przykłady wykorzystania w sztuce, w edukacji)

- przegląd zrealizowanych warsztatów Przestrzenie MIXmedialne w ramach Toruńskiego FNiS

- zasady projektowania i realizacji MIXmedialnych warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży

- praca nad problemem i tematami warsztatów z wykorzystaniem strategii heurystycznych

- analiza wybranego tematu, precyzyjne określenie tematu warsztatów

- zaplanowanie przygotowania, organizacji i zgłoszenia do konkursu Toruńskiego FNiS

- projektowanie indywidualnych artystycznych warsztatów twórczych w kontekście wybranego tematu

Metody dydaktyczne:

identyczne jak w częsci A

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność (obecność na zajęciach, zaangażowanie na zajęciach): K1,K2,K3,K4,K5.

- prace śródsemestralne (projekt autorskiego warsztatu twórczego, konspekt warsztatu) (W1,W2,W3,W4,W5,U1,U2,U3)

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane na ocenę na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach, projektu autorskiego warsztatu twórczego spełniającego warunki związane z głównym tematem warsztatów, przedstawienia ogólnego zarysu warsztatów w postaci konspektu

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Uwagi:

sztuka mediów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)