Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Instytucje i prawo UE [2751-SM-S1-1-IPUE] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Instytucje i prawo UE [2751-SM-S1-1-IPUE]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 145
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-27 09:45 : 11:15 sala 145
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
2024-06-03 09:45 : 11:15 sala 145
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
2024-06-10 09:45 : 11:15 sala 145
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Literatura:

http://europa.eu/

Dokumenty:

• Traktat o Unii Europejskiej

• Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Literatura podstawowa:

1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2015

2. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Zawidzka-Łojek A., Łazowski A. (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015

2. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Etapy integracji europejskiej. Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i ich pierwsze zmiany

• Traktat Paryski o utworzeniu EWWiS (przesłanki, założenia, główne cele, realizacja)

• Traktaty Rzymskie o utworzeniu EWG i Euratomu (przesłanki, założenia, główne cele, realizacja)

• fuzja organów

• Jednolity Akt Europejski (geneza i główne postanowienia)

3. Powstanie Unii Europejskiej i kolejne Traktaty

• Traktat z Maastricht (geneza i główne postanowienia)

• Traktat Amsterdamski (geneza i główne postanowienia)

• Traktat Nicejski (geneza i główne postanowienia)

• Traktat Lizboński (geneza i główne postanowienia)

4. Zagadnienie wzmocnienia legitymacji demokratycznej UE - ocena regulacji Traktatu Lizbońskiego

5. Struktura instytucjonalno-prawna UE - funkcjonowanie wybranych instytucji i ich organów (cz. I)

Rada Europejska i jej przewodniczący

Rada UE i prezydencja

Parlament Europejski i Rzecznik Praw Obywatelskich jako jego organ pomocniczy

6. Struktura instytucjonalno-prawna UE cz. II

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel UE

Trybunał Sprawiedliwości UE

Trybunał Obrachunkowy

7. Instytucje i organy finansowe w UE

• Europejski Bank Centralny

• Europejski System Banków Centralnych

• Europejski Bank Inwestycyjny

8. Przywileje i immunitety UE oraz członków jej instytucji i organów

9-10. Prawo wtórne UE: cechy aktów prawnych i dotyczące ich orzecznictwo TS UE

11. Zagadnienie implementacji źródeł prawa UE - orzecznictwo TS UE oraz rozwiązywanie kazusów

12. Pierwszeństwo i bezpośredni skutek poszczególnych aktów prawnych UE - orzecznictwo TS UE i kazusy

13. Współpraca sądów krajowych z TS - procedura prejudycjalna

14. System skarg bezpośrednich wnoszonych do TS UE

15. Kolokwium końcowe

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, różnych form dyskusji i prezentacji, praca w grupach.

Praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia w oparciu o teksty źródłowe.

Metody i kryteria oceniania:

1. bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność - udział w dyskusji - U1, U2, K1 i K2

2. przygotowanie referatu lub orzecznictwa na zadany temat - W1, W3, U1, U2

3. końcowe zaliczenie - U2, W1, W2 i W3

Uwagi:

Prof. J.Maliszewska-Nienartowicz - gr 1 - SM (s1) - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)