Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Instytucje i prawo UE [2751-SM-S1-1-IPUE] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Instytucje i prawo UE [2751-SM-S1-1-IPUE]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 147
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-27 09:45 : 11:15 sala 147
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
2024-06-03 09:45 : 11:15 sala 147
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
2024-06-10 09:45 : 11:15 sala 147
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Modrzyńska
Literatura:

http://europa.eu/

Dokumenty:

• Traktat o Unii Europejskiej

• Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Literatura podstawowa:

1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2015

2. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Zawidzka-Łojek A., Łazowski A. (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015

2. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Integracja - pojęcie i etapy

3/4/5. Podstawowe akty prawa

• Traktat Paryski o utworzeniu EWWiS (przesłanki, założenia, główne cele, realizacja)

• Traktaty Rzymskie o utworzeniu EWG i Euratomu (przesłanki, założenia, główne cele, realizacja)

• fuzja organów

• Jednolity Akt Europejski (geneza i główne postanowienia)

• Traktat z Maastricht (geneza i główne postanowienia)

• Traktat Amsterdamski (geneza i główne postanowienia)

• Traktat Nicejski (geneza i główne postanowienia)

• Traktat Lizboński (geneza i główne postanowienia)

6/7. Struktura instytucjonalno-prawna UE (organy UE: skład, kompetencje, proces podejmowania decyzji) - efekty realizacji studenckich projektów

Rada Europejska

Rada UE

Komisja Europejska

Parlament Europejski

Rzecznik Praw Obywatelskich

Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Obrachunkowy

Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Komitet Regionów

8. Członkostwo w UE

• warunki członkostwa

• członkostwo stowarzyszone i zwykłe

• rozwój składu członkowskiego

• perspektywy na przyszłość

• stosunki Polski z UE

9. Proces utworzenia UGW, rola i znaczenie EBC i ESBC

10. Podstawy prawne Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej

• systematyka prawa wspólnotowego i europejskiego

• źródła prawa wspólnotowego i europejskiego (prawo pierwotne i wtórne, prawo stanowione i niestanowione, acquis communautaire)

• procedury stanowienia prawa

• filary Unii Europejskiej (od TM do TL)

11. Przywileje i immunitety UE oraz członków jej instytucji i organów

12. Współpraca sądów krajowych z TS - procedura prejudycjalna

13. System skarg bezpośrednich wnoszonych do TS UE

14. Zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz dyskusji. Ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji w PP.

Prowadząca dopuszcza również możliwość prowadzenia zajęć i zaliczenia przy wykorzystaniu technik zdalnego nauczania (zajęcia na platformie Zoom - link wysyłany przed każdymi zajęciami).

Metody i kryteria oceniania:

1. bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność - udział w dyskusji - U1, U2, K1 i K2

2. końcowe zaliczenie - U2, W1, W2 i W3

Dopuszczalne max. 2 nieobecności w trakcie semestru. Większa liczba nieobecności powinna być zaliczona w czasie dyżuru lub podczas wcześniej umówionego spotkania online.

Uwagi:

Dr J. Modrzyńska - gr 2 - SM (s1) - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)