Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Emisja głosu [2500-s1NA2L-EG] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Emisja głosu [2500-s1NA2L-EG]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 206
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Kaproń-Charzyńska
Literatura:

B. Ciecierska-Zajdel, Trening głosu, Warszawa 2012.

D. Dąbrowska, A. Dziwińska, Emisja głosu. Wybrane zagadnienia o higienie i artykulacji, Wałbrzych 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

K. Linklater, Uwolnij swój głos, Kraków 2012.

H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwko, Zaburzenia głosu – badanie – diagnozowanie – metody usprawniania, Warszawa 1998.

A. Mitrinowicz-Modrzejewska, Fizjologia i patologia głosu i mowy, Warszawa 1958.

A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań 2008.

M. Oczkoś, Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.

B. Przybysz-Piwko (red.), Emisja głosu nauczyciela: wybrane zagadnienia, Warszawa 2006.

M. Rokitiańska, H. Laskowska, Zdrowy głos, Bydgoszcz 2003.

M. Śliwińska-Kowalska (red.), Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Łódź 1999.

B. Tarasiewicz, mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2004.

B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.

A. Walencik-Topiłko, Głos jako narzędzie, Gdańsk 2009.

B. Werner, Głos i jego zaburzenia, Wrocław 2004.

M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1998.

M. Zalesska-Kręcicka, T. Kręcicki, E. Wierzbicka, Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004.

H. Zielińska, Kształcenie głosu, Lublin 2002.

Zakres tematów:

Głos a wizerunek. Budowa i zasady funkcjonowania narządów mowy.

Etapy wytwarzania głosu przez człowieka: oddech, fonacja, artykulacja.

Zasady właściwej higieny aparatu mowy.

Choroby zawodowe narządu głosu.

Szczegółowe i całościowe techniki i ćwiczenia relaksacyjne.

Ćwiczenia fonacyjne, wdechowe, wydechowe, rezonansowe w celu wykształcenia prawidłowej czynności fonacyjnej, prawidłowego toru oddechowego, właściwego używania rezonatorów.

Analiza, autoanaliza i poprawianie poszczególnych elementów procesu emisyjnego.

Rola poprawnej artykulacji w wygłoszeniu tekstu. Ćwiczenia artykulacyjne.

Zasady poprawnej interpretacji głosowej tekstu (frazowanie, intonacja). Ćwiczenia dykcyjne.

Opracowanie tekstu do wygłoszenia.

Metody dydaktyczne:

1. Podające: opis, pogadanka, wykład konwersatoryjny.

2. Eksponujące: pokaz.

2. Poszukujące: ćwiczeniowa, obserwacji, klasyczna metoda problemowa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie bieżące: przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w zajęciach wykonywanie zadań i ćwiczeń (dopuszczalne maksymalnie 3 nieobecności)

Końcowe zaliczenie w formie sprawdzianu praktycznego.

Bardzo dobry – 91-100%

Dobry plus – 81-90%

Dobry – 71-80%

Dostateczny plus – 61-70%

Dostateczny – 51-60%

Niedostateczny – 50% i mniej

Bardzo dobry 4,51 – 5,0

Dobry plus 4,17 – 4,50

Dobry 3,84 – 4,16

Dostateczny plus 3,50 – 3,83

Dostateczny 3,0 – 3,49

Niedostateczny 2,0 – 2,99

Uwagi:

II rok s1 - specjalność nauczycielska Wydziału Humanistycznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)