Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Geografia wojenna [1202-W-GW-S1] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Geografia wojenna [1202-W-GW-S1]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala AB 2.09
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-27 08:00 : 09:30 sala AB 2.09
Collegium Humanisticum
2024-06-03 08:00 : 09:30 sala AB 2.09
Collegium Humanisticum
2024-06-10 08:00 : 09:30 sala AB 2.09
Collegium Humanisticum
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Eugeniusz Sobczyński
Zakres tematów:

GEOGRAFIA WOJENNA

I ROK (semestr letni) 1 GRUPA 2024 r. -30 godzin

Data i miejsce

2024-02-26 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

2024-03-04 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

2024-03-11 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

2024-03-18 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

2024-03-25 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

2024-04-08 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

2024-04-15 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

2024-04-22 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

2024-04-29 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

2024-05-06 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

2024-05-13 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

2024-05-20 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

2024-05-27 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

2024-06-03 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

2024-06-10 08:00 : 09:30 sala AB 2.09

1. 2024-02-26

Sprawy organizacyjne

Przedmiot geografii wojennej, jej powiązania z innymi naukami:

 Rozwój geografii wojennej;

 Relacje geografii wojennej z geografią wojskową, geografią bezpieczeństwa, geografią historyczną, geografią zbrojeń. Związki z geografią polityczną, geopolityką i geostrategią;

 Zakres, struktura i metody badań stosowane w geografii wojennej.

2. 2024-03-04

Geografia bezpieczeństwa - nowa dyscyplina naukowa, odpowiedz na współczesne zagrożenia (przedmiot i zakres badań oraz funkcje):

 Środowisko bezpieczeństwa po okresie zimnej wojny, po24 lutego 2022 r.;

 Zjawiska oraz procesy naturalne i antropogeniczne we współczesnym świecie. Globalny, regionalny i lokalny charakter zagrożeń bezpieczeństwa.

3. 2024-03-11

Wpływ warunków terenowych (środowiska geograficznego) na planowanie obronne, przebieg konfliktów zbrojnych i działania bojowe wojsk;

 Czynniki środowiska geograficznego polskiej granicy zachodniej jako czynniki obronne od panowania Piastów do schyłku XVIII wieku;

 Rola środowiska geograficznego na granicy Królestwa Polskiego i Zakonu Krzyżackiego (XIII-XIV w.)

Współczesna analiza i ocena terenu na szczeblu taktycznym z wykorzystaniem produktów cyfrowych.

4. 2024-03-18

Przykłady wpływu warunków terenowych (środowiska) i warunków meteorologicznych na przebieg działań bojowych w I wojnie światowej; Patryk Dąbrowski

5. 2024-03-25

Rola Narwi i Biebrzy w działaniach i planach wojennych XIX i XX wieku; Miłosz Sarna

6. 2024-04-08

Przykłady wpływu warunków terenowych, klimatycznych (środowiska) na przebieg działań bojowych w II wojnie światowej (omówienie wybranych przykładów); Mateusz Lewandowski

Pojęcia teatrów wojny

Podział geostrategiczny świata oraz teatru zainteresowania strategicznego Polski w okresie dwubiegunowego podziału świata. Metodologia studiów operacyjnych teatrów działań wojennych (TDW) w Wojsku Polskim po II wojnie światowej.

7. 2024-04-15

Geografia wojenna Bałtyku

8. 2024-04-22

Uwarunkowania geograficzne i zróżnicowanie regionalne konfliktów zbrojnych na świecie po drugiej wojnie światowej (na podstawie opracowania P.L. Wilczyńskiego).

9. 2024-04-29

Rola surowców strategicznych w I i II wojnie światowej:

• Pojęcie i klasyfikacja surowców strategicznych;

• Ogólna charakterystyka surowców strategicznych; Krzysztof Owsianka

• Współczesne rozumienie surowców strategicznych;

• Geopolityka UE w zakresie surowców strategicznych. Jan Tomaszewski

• Surowce strategiczne, a klęska Niemiec w 2 wojnie światowej. Adam Budziński

• 10. 2024-05-06

Metody oceny zagrożeń i identyfikacja obszarów kryzysowych we współczesnym świecie. Oceny potencjału kryzysowego państw metodą analizy wielozmiennej, prezentacja wyników( pojedyncze matryce oceny i zbiorcze matryce oceny potencjału kryzysowego w regionie):

• Globalny Indeks Pokoju (GIP)- indeks oceny stanu pokoju poszczególnych państw w świecie;

• Inne źródła danych do oceny geopolitycznej państw i rejonów;

11. 2024-05-13

• Współczesne konflikty na tle surowcowym w świecie.

• Rozmieszczenie przestrzenne złóż surowców.

• Drogi przemieszczania surowców strategicznych w świecie ze szczególnym uwzględnieniem Zatoki Perskiej. Gabriel Hanczaruk

12. 2024-05-20

Klęski żywiołowe (kataklizmy naturalne) o zasięgu globalnym i regionalnym. Maksymilian Brzozowski

13. 2024-05-27

Geograficzne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski wynikające ze Strategii Obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

14. 2024-06-03

Wojskowo geograficzna ocena Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem warunków fizyczno -geograficznych obszarów granicznych;

Omówienie warunków fizyczno- geograficznych przesmyku suwalskiego. Marietta Wandzińska

Wojskowo geograficzna ocena Obwodu Królewieckiego: Dominik Dembek

• Warunki fizyczno-geograficzne

• Potencjał militarny

• Uwarunkowanie geopolityczne obwodu królewieckiego

Warunki fizyczno-geograficzne Ukrainy, ich wpływ na współczesne działania zbrojne.

Polityka geoprzestrzenna NATO (NATO Geospatial Policy), UE i USA

 Założenia i wymogi NATO w zakresie opracowania danych geograficznych przez państwa członkowski;

 Opracowania geograficznych na potrzeby współczesnych misji i operacji militarnych (monitoring sytuacji, zbieranie i gromadzenie informacje).

 Monitoring środowiska geograficznego w UE

15. 2023-06-10

Podsumowanie zajęć, Kolokwium pisemne, wystawienie ocen

• kolor czerwony -tematy przedstawiane przez prowadzącego;

• pozostałe tematy (kolor czarny )- tematy przygotowują studenci.

Pozostałe tematy do wyboru dla studentów

Analizy i prognozy geograficzno-wojskowe sporów, roszczeń i konfliktów między państwami we współczesnym świecie:

 Spory, roszczenia i konflikty terytorialno-graniczne w Europie. Skala i zasięg przestrzenny tych roszczeń.

 Obecna sytuacja geopolityczna na obszarze Ukrainy

 Spory, roszczenia i konflikty terytorialno-graniczne w Azji. Skala i zasięg przestrzenny tych roszczeń.

 Spory, roszczenia i konflikty terytorialno-graniczne na kontynentach amerykańskich skala i zasięg przestrzenny tych roszczeń (w tym konflikt zbrojny pomiędzy Argentyną i Wielką Brytanią).

 Spory, roszczenia i konflikty terytorialno-graniczne w Afryce. Skala i zasięg przestrzenny tych roszczeń

 Ropa i gaz ziemny w Polsce. Źródła pozyskania tych surowców. Oskar Maciejewski

 Szyici i Sunnici na Bliskim Wschodzie. Odwieczny konflikt czy współpraca ponad podziałami. Jan Pisała

 Relacje geopolityczne Chin z krajami afrykańskimi i Ameryka Południową (Ekwador);

 Drogi przemieszczania surowców z Afryki do Chin. Jan Zawada

 Chińsko- Indyjskie spory terytorialne.

 Stosunki dwustronne Chiny-Pakistan Arkadiusz Kaczmarek

 Stosunki geopolityczne Rosja- Japonia Antoni Jonatowski

 Stosunki geopolityczne Pakistan- Indie.

 Stosunki geopolityczne Chiny-Australia

 Geopolityczne położenie i znaczenie Cieśniny Malakka i Ormuz.

WARUNKI ZALICZENIA:

b. Obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność – bez usprawiedliwienia, nie ma ona wpływu na ocenę końcową) ;

c. Nieobecność na 5 zajęciach, nawet z usprawiedliwieniem, przedmiot nie jest zaliczony, ocena końcowa 2;

d. Przygotowanie referatu i prezentacji na jeden, uzgodniony z wykładowcą temat, z referatu student może otrzymać najwyżej ocenę 4+;

e. Aby uzyskać ocenę końcową 5, student musi zaliczyć kolokwium (sprawdzian pisemny).

f. Jeżeli student uczestniczy we wszystkich zajęciach ma podwyższoną ocenę o 0,5 stopnia (jednak aby uzyskać końcową ocenę 5, musi zaliczyć kolokwium).

Studenci, w ramach przygotowania do zajęć (w uzgodnieniu z wykładowcą) przygotowują referat i prezentację. Objętość referatów 3-4 strony Windows 10 (edytor Microsoft Word, czcionka Times New Roman-12). Prezentacja ok. 10-15 slajdów (Microsoft Power Point- najmniejsza czcionka 16 ). Czas prezentacji referatów 15-20 minut.

Uwagi:

Wojskoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)