Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Doktryny polityczno-prawne [1352-DPP-1NJ] Semestr letni 2024/25
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Doktryny polityczno-prawne [1352-DPP-1NJ]
Zajęcia: Semestr letni 2024/25 [2024/25L] (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący:
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Treści przedstawiane na ćwiczeniach.

2. I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej (rozdziały: Arystoteles,, św. Tomasz z Akwinu, Utopiści i wczesny komunizm: Meslier, Morelly, de Mably; Hobbes, Grocjusz, Locke, Rousseau).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu - podstawowe pojęcia. Pojęcie polityki i poglądy Arystotelesa.

2. Poglądy Platona i historia myśli utopijnej (More,, Meslier, Morelly, Mably).

3. Teorie prawa natury w starożytności i średniowieczu: poglądy sofistów, Cycerona, św. Tomasza z Akwinu.

4. Teorie prawa natury czasów nowożytnych (Hobbes, Grocjusz, Locke, Rousseau) oraz czasów współczesnych.

5. Historyczna szkoła prawa.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny i problemowy, debaty mające na celu zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz ćwiczenie kompetencji miękkich,

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania oceny z ćwiczeń jest:

1. obecność na zajęciach.

2. aktywność na ćwiczeniach: udział w debacie (można uzyskać 2 pkt. (Dodatkowy punkt można uzyskać za udział w debacie oceniony jako wybitny/celujący.)

3. kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 8 pytań (można uzyskać 0-8 pkt.) Czas trwania testu: 6 min.

Ocena ostateczna odzwierciedla sumę punktów uzyskanych za aktywność na zajęciach oraz z kolokwium.

Punktacja:

10-9 pkt. - ocena bdb

8 pkt.- ocena db+

7-6 pkt. - ocena db

5 pkt - ocena dst +

4-3 pkt. - ocena dst.

4. Osoby z IOS podlegają tym samym zasadom dotyczącym uzyskania zaliczenia (kolokwium i udział w debatach), za wyjątkiem regularnej obecności na zajęciach, co będzie przedmiotem indywidualnych uzgodnień.

Uwagi:

Studenci I r. prawa niestacjonarnego gr. ćw. 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)