Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczne [2751-BW-S1-1-BS] Semestr letni 2024/25
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Bezpieczeństwo społeczne [2751-BW-S1-1-BS]
Zajęcia: Semestr letni 2024/25 [2024/25L] (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Antonina Kozyrska
Literatura:

Podstawowa literatura

1. J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013.

2. J. Gierszewski, A. Pieczywok, Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2019.

3. M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011.

4. A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne: podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012.

Dodatkowa literatura i materiały

1. J. Gierszewski, A. Pieczywok, Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2019.

2. A. Skrabacz, K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne w demokratycznym państwie: perspektywa personalna i strukturalna, Warszawa 2016.

3. Social Security. Selected Aspects, ed. by J. Marszałek-Kawa, D. Plecka, A. Hołub, Toruń 2018.

4. P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne: ewolucja, instytucje, zagrożenia, Warszawa 2016.

5. https://www.gov.pl

6. https://stat.gov.pl

7. https://www.cbos.pl

8. https://ec.europa.eu/eurostat

9. https://www.undp.org

Zakres tematów:

W ramach konwersatorium omawiane są wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa społecznego Polski, w tym: pojęcie bezpieczeństwa społecznego, zagrożenia, patologie społeczne i ich uwarunkowania (bezrobocie, bezdomność, agresja i przestępczość wśród młodzieży, narkotyki i dopalacze, uzależnienia behawioralne, handel ludźmi itp.) oraz inne bieżące wyzwania.

Zajęcia służą utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy, rozwojowi umiejętności pracy w małym zespole (w celu przygotowania prezentacji) oraz w szerszej grupie poprzez udział i moderowanie dyskusji.

Wykaz szczegółowych tematów

1. Bezrobocie jako problem społeczny

2. Oblicza bezdomności

3. Dopalacze i uzależnienia behawioralne

4. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży

5. Handel ludźmi i praca przymusowa

6. Społeczne skutki pandemii Covid-19

7. Społeczne skutki wojny rosyjsko-ukraińskiej

Metody dydaktyczne:

- prezentacja

- pokaz

- pogadanka

- dyskusja

- studium przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane są 3 elementy:

1. Przygotowanie tematu (oceniana treść, forma, baza materiałowa, pisemny konspekt, przygotowanie i moderowanie dyskusji) – 10 pkt.

Oceniane są 3 elementy:

1. Prezentacja tematu (oceniana treść, forma, baza materiałowa przygotowanie i moderowanie dyskusji) – 10 pkt.

2. Obecność na zajęciach – 5 pkt

3. Aktywny udział w dyskusji – 5 pkt.

Skala ocen:

10-11 pkt = 3 (dst)

12-13 pkt = 3+(dst+)

14-15 pkt = 4 (db)

16-17 pkt = 4+ (db)

18-20 pkt = 5 (bdb)

Uwagi:

Prof. A. Kozyrska - gr 3 - BW (s1) - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)