Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium I [2800-SEMM1-TIR-1-S2] Semestr zimowy 2024/25
Seminarium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium I [2800-SEMM1-TIR-1-S2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024/25Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Seminarium [SEM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:15 - 9:45
sala 244
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-03 08:15 : 09:45 sala 244
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
2024-10-10 08:15 : 09:45 sala 244
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
2024-10-17 08:15 : 09:45 sala 244
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
2024-10-24 08:15 : 09:45 sala 244
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
2024-10-31 08:15 : 09:45 sala 244
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ireneusz Sobota, Dariusz Sokołowski, Paweł Wiśniewski, Walerij Żukow
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Węglińska M. Jak pisać pracę magisterską? Impuls.

Kraków. 2004.

2. Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Jet. Kraków. 2013.

3. Grabowski H. Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji. Impuls. Kraków. 2013.

4. Wójcik K, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich). Oficyna Wydawnicza szkoły Głównej Handlowej. Warszawa. 2002.

5. Wójcik K. Pisze akademicką pracę dyplomową, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolter Kluwers Polska. Warszawa. 2011.

6. Żółtowski B. Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wydaw. Uczelniane ATR. Bydgoszcz. 1999.

7. Dudziak A, Żejmo A. Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów. Difin. Warszawa. 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Brdulak J. Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, SGH. Warszawa. 2008.

2. Majchrzak J. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Wyd. 3. AE. Poznań. 1999.

3. Krajewski M. Praca dyplomowa z elementami edytorstwa. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna. Włocławek. 1998.

4. Ładoński W, Urban S. Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach ekonomicznych. Poradnik. PWN. Warszawa. 1989.

5. Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii: : poradnik bardzo praktyczny. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Warszawa.

6. Kaszyńska A., 2010. Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską. Gliwice: Złote Myśli.

7. Weiner J., 1992. Technika pisania i prezentowania prac naukowych : publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster. UJ Kraków.

Zakres tematów:

Tytuły, Tematy, Zagadnienia związane

z planowanymi pracami magisterskimi na kierunku turystyka i rekreacja, sport i wellness.

1. Analiza wpływu turystyki na środowisko naturalne w wybranym regionie.

2. Ocena rozwoju turystyki w wybranym regionie.

3. Analiza wpływu turystyki na zdrowie i samopoczucie człowieka.

4. Skład ciała i aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej np. siłownia, Aqua aerobik, Nordic walking, Uczestniczących w zabiegach SPA, stosujące różne programy dietetyczne.

5. Antropometria żywieniowa w fizjoterapii.

6. Wskaźniki lipidowe we krwi pacjentów kardiologicznych.

7. Jakość życia w opinii pacjentów domów opieki.

Metody dydaktyczne:

- biograficzna,

- giełda pomysłów,

- klasyczna metoda problemowa,

- obserwacji,

- studium przypadków,

- seminaryjna

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia poszczególnych semestrów jest:

I semestr

1. Wybór i zatwierdzenie tytułu, określenie terenu badań, grup badawczych, zakresu tematyki.

2. Opracowanie spisu treści.

3. Opracowanie jednego lub więcej rozdziałów części teoretycznej, poświęconego przeglądowi krytycznemu i literatury przedmiotu.

4. Sformułowanie problemów i hipotez badawczych oraz dobór metody, technik i narzędzi badawczych.

5. Opracowanie pierwszej wersji narzędzi badawczych, lub typologia szczegółowych pytań, dyspozycji do planowanych badań. Zainstalowanie licencjonowanej wersji IBM SPSS 24 na komputer.

6. Stałe poszukiwanie literatury przedmiotowej i metodologicznej, jej udokumentowane studiowanie (bibliograficzny spis literatury).

7. Pisemna (elektroniczna i papierowa) koncepcja (konspekt i makieta) pracy magisterskiej obejmująca:

zapełnioną stronę tytułową, spis treści, jeden rozdział z części teoretycznej, rozdział metodologii badań własnych (cel pracy, materiał, przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki, metody, techniki i narzędzia pomiaru, teren badań, organizacja i przebieg badań).

8. Rzeczywisty wybór terenu badań, grup badawczych, uzyskanie formalnej zgody odpowiednich czynników na prowadzenie badań.

9. Przeprowadzenie badań pilotażowych w celu weryfikacji narzędzi badań, trafności doboru terenu i próby badawczej, trafności sformułowanych tez.

10. Rozpoczęcie badań właściwych, które powinny być zakończone przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

II semestr

1. Opracowanie dwóch rozdziałów części teoretycznej, poświęconych przeglądowi krytycznemu i literatury przedmiotu.

2. Zakończenie badań empirycznych, uporządkowanie i opracowanie (w tym statystyczne) materiałów badawczych.

3. Zakończenie studiów nad literaturą przedmiotu i pełne opracowanie części teoretycznej, czyli krytycznej relacji z całej literatury wedle przyjętego planu.

4. Pisemne opracowanie rozdziału „metodologicznego", czyli opis warsztatu i procedur badawczych, organizacji i przebiegu badań, krytycznej oceny trafności dobranych technik i ogólnych założeń badawczych.

5. Przedstawienie pierwszej wersji fragmentów opracowania wyników badań.

III semestr

1. Opracowanie, w tym statystyczne wyników badań, podsumowania (weryfikacji hipotez), wniosków.

2. Opracowanie pełnej wersji pracy magisterskiej, bibliografia, załączniki, wnioski i podsumowanie.

IV semestr

1. Po uzyskaniu akceptacji przepisanie pracy i oddanie w formie i ilości przewidzianej przepisami (do końca maja).

2. Zaliczenie seminarium (złożenie pracy)

3. Przygotowanie i przystąpienie do egzaminu magisterskiego (obrony pracy).

Zajęcia prowadzone poprzez platformę MS Teams.

Uwagi:

st. stacjonarne 2 stopnia, turystyka i rekreacja, I rok, Seminarium 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)