Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody elektrochemiczne i elektromigracyjne 0600-PS-AOS-MEE
Reguły punktacji przedmiotu

06710200 - Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska
06711000 - Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowieka

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06710200
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska
06711000
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowieka
European Credit Transfer System
ECTS
nie zdefiniowano 12
(2012/13 - 2016/17)
12
(2017/18 - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)