Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 0600-PS-BHP-Sem
Reguły punktacji przedmiotu

06710800 - Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06710800
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
European Credit Transfer System
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2012/13 - 2016/17)
2
(2017/18 - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)