Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Krystalochemia i analiza strukturalna biomolekuł 0600-S1-CM-KASB
Reguły punktacji przedmiotu

06510206-KRK - Chemia medyczna (s1) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06510206-KRK
Chemia medyczna (s1) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
5
(2019/20 - ...)
5
(2018/19 - 2021/22)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)