Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nanomateriały w medycynie I 0600-S1-CM-PW7a-VI
Reguły punktacji przedmiotu

06510000-PRZ - Studia krótkoterminowe WCh (przyjazdy w ramach wymiany)
06510206-KRK - Chemia medyczna (s1) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06510000-PRZ
Studia krótkoterminowe WCh (przyjazdy w ramach wymiany)
06510206-KRK
Chemia medyczna (s1) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2018/19 - ...)
5
(2018/19 - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)