Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praca magisterska 0600-S2-ChK-MGR2
Reguły punktacji przedmiotu

06510385-KRK - Chemia kosmetyczna (s2) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06510385-KRK
Chemia kosmetyczna (s2) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
nie zdefiniowano 27
(2015/16 - 2015/16)
30
(2016/17 - 2017/18)
8
(2018/19 - 2020/21)
21
(2021/22 - 2022/23)
27
(2023/24 - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)