Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia związków naturalnych 0600-S2-O-CZN
Reguły punktacji przedmiotu

06510305-3S-KRK - Chemia (s2, studia trzysemestralne) (KRK)
06510305-KRK - Chemia (s2) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06510305-3S-KRK
Chemia (s2, studia trzysemestralne) (KRK)
06510305-KRK
Chemia (s2) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
4
(2010/11 - 2016/17)
6
(2017/18 - ...)
4
(2017/18 - 2018/19)
6
(2019/20 - ...)
4
(2017/18 - 2018/19)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)