Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Matematyka dyskretna 1000-I1MAD
Reguły punktacji przedmiotu

10510116 - Informatyka (sj)
10510216 - Informatyka (s1)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
10510116
Informatyka (sj)
10510216
Informatyka (s1)
European Credit Transfer System
ECTS
6
(2010/11 - 2011/12)
5
(2012/13 - 2013/14)
6
(2014/15 - ...)
6
(2005/06 - 2009/10)
6
(2005/06 - 2009/10)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)