Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Programowanie I 1000-I1PR1
Reguły punktacji przedmiotu

10510116 - Informatyka (sj)
10510216 - Informatyka (s1)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
10510116
Informatyka (sj)
10510216
Informatyka (s1)
European Credit Transfer System
ECTS
4
(2010/11 - 2021/22)
3
(2022/23 - ...)
3
(2005/06 - 2006/07)
3
(2006/07 - 2006/07)
4
(2007/08 - 2009/10)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)