Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Szkolna pracownia komputerowa 1000-M1SPK
Reguły punktacji przedmiotu

10510215 - Matematyka (s1)
10510215-KRK - Matematyka (s1) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
10510215
Matematyka (s1)
10510215-KRK
Matematyka (s1) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
2
(2014/15 - 2019/20)
6
(2022/23 - ...)
2
(2008/09 - 2021/22)
2
(2008/09 - 2021/22)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)